Alle artikels

Jaarverslag thema: Bereikbaarheid

Hier vindt u een samenvatting van de informatie uit ons jaarverslag 2022 met betrekking tot het haven thema bereikbaarheid.

Spoorvervoer

Voor Alfaport Voka is een verdere verbreding van het intermodale verhaal een must als we de havenmobiliteit leefbaar willen houden en verduurzamen. Daarom is Alfaport Voka een hevige pleitbezorger om het spoorvervoer te versterken en en bundelt ze de krachten met de hele havencommunity binnen Railport. Om de ambitie van 15% spoorvervoer te kunnen realiseren, ontwikkelde Railport samen met Infrabel een gezamenlijke spoorvisie. In 2022 werden belangrijke stappen gezet richting het neutrale beheer van de rangeerheuvel Antwerpen-Noord en een gemeenschappelijk dataplatform. Alfaport Voka blijft zeer bezorgd over de budgettaire ruimte voor extra investeringen in het spoor en liet dat ook herhaaldelijk merken in de media en in contacten met politici. Zonder bijkomende investeringen is het streefdoel van 15% immers niet haalbaar. Een stevige inhaalbeweging van publieke investeringen in het spoor is dringend nodig.

Task Force Oponthoud

Alfaport Voka neemt deel aan de Task Force Oponthoud, een initiatief van Port of Antwerp-Bruges om oplossingen te zoeken voor de groeiende congestie in de haven. Verschillende maatregelen worden uitgewerkt, zoals flexibelere regelgeving, betere datadeling en opleiding van de verschillende spelers in de keten. 

Oosterweelverbinding

 De realisatie van de Oosterweelverbinding is cruciaal voor de ontsluiting van de haven over de weg. In nauwe samenwerking met Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, volgt Alfaport Voka deze wegenwerken van nabij op en worden de ondernemingen over deze en andere wegenwerken in en rond de haven geïnformeerd via regelmatige mailings en infosessies. In 2022 organiseerde Alfaport Voka opnieuw twee dialoogsessies waar 120 bedrijven aan deelnamen.

Bereikbare haven tijdens wegenwerken

Om de haven bereikbaar te houden tijdens wegenwerken zijn alternatieven voor het woon-werkverkeer belangrijk. Mede op vraag van Alfaport Voka werd in 2022 een elektrisch deelfietsensysteem uitgerold in de vervoerregio’s Antwerpen en Waasland, en werd een samenwerking opgestart met Port of Antwerp-Bruges, Slim naar Antwerpen en de lokale bedrijven om een aantal missing links inzake fietsinfrastructuur in de haven weg te werken.

Europese Mobility Package

In 2022 ging het Europese Mobility Package van kracht. Alfaport Voka organiseerde een infosessie over de impact op de havensector en een vooruitblik op de markt van het wegvervoer.

Infosessies havenintern verkeer met havenvoertuigen

Eind 2021 ging een gebiedsdekkend uniform kader van kracht voor havenintern verkeer met havenvoertuigen. Alfaport Voka organiseerde infosessies om de bedrijven te informeren over de praktische implementatie van deze Havenverkeersverordening en blijft de implementatie van nabij opvolgen.

Mobiliteitsraad: modal shift

Alfaport Voka zetelt ook in de Mobiliteitsraad als ondervoorzitter van de Commissie Goederenvervoer, Logistiek en Internationale Knooppunten. In 2022 focuste het Mobiliteitsrapport op de rol van modal shift in het goederenvervoer en hoe logistieke stromen zo efficiënt en duurzaam mogelijk kunnen worden georganiseerd.

Dienstverlening loodswezen

Alfaport Voka blijft pleiten voor een betrouwbare en efficiënte dienstverlening van het Vlaams loodswezen, en volgt de gesprekken over mogelijke reorganisaties van zeer nabij op. Ze blijft daarbij in nauw contact met o.a. het bevoegde kabinet van Mobiliteit en Openbare Werken, Port of Antwerp-Bruges en de gewestelijke havencommissaris die in dit dossier een bemiddelende rol opneemt. Herhaalde tekorten en oponthouden in de keten o.a. als gevolg hiervan, bewijzen de blijvende noodzaak naar een betrouwbare en efficiënte dienstverlening van het Vlaams loodswezen. 

DOWNLOAD HET JAARVERSLAG ALFAPORT VOKA 2022

Neem contact op

Eliene Van Aken 

Adviseur mobiliteit & intermodaliteit

eliene.vanaken@voka.be

Tel: +32 478 57 04 93

Eliene Van Aken