Leden Alfaport Voka

Alfaport vzw telt zeven leden. Naast de vijf beroepsverenigingen ABAS, ASV, Forward Belgium, KBRV en KVBG, maken ook Cepa en Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland er deel van uit.

Alle bedrijven die aangesloten zijn bij een van de 5 beroepsverenigingen, behoren automatisch tot de community van Alfaport Voka.

ABAS

Algemene Beroepsvereniging voor het Antwerpse Stouwerij- en Havenbedrijf

ASV

De Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV) vzw bestaat sinds 1901 en is de beroepsvereniging van Antwerpse onafhankelijke en rederijgebonden scheepsagenturen.  ASV behartigt de professionele belangen van haar leden.

Daarnaast buigt ASV zich ook over tal van operationele en nautische problemen die de scheepvaart van en naar Antwerpen aanbelangen.  ASV treedt verder op als gesprekspartner voor en namens haar aangesloten leden-bedrijven.

Forward Belgium

FORWARD Belgium vertegenwoordigt al meer dan 100 jaar expediteurs, douanevertegenwoordigers en logistieke dienstverleners en vormt daarbij hét aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met expeditie, douane, transportorganisatie en logistiek.

Via intense contacten op lokaal, nationaal, Europees en internationaal niveau verdedigt FORWARD Belgium proactief de belangen van haar leden en verstrekt daarbij alle nuttige informatie die expediteurs en logistieke dienstverleners nodig hebben bij de dagelijkse uitoefening van hun activiteiten.

Koninklijke Belgische Redersvereniging

Koninklijke Belgische redersvereniging

De Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV) is opgericht in 1909. Alle reders die vandaag onder de Belgische vlag varen, zijn lid van de KBRV.

De opdracht van de KBRV is de gemeenschappelijke belangen verdedigen van alle reders die onder de Belgische vlag varen, en hen vertegenwoordigen bij de overheid en de sociale partners.

Koninklijke Belgische redersvereniging

KVBG

Koninklijk Verbond der Beheerders van Goederenstromen. 

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland telt meer dan 3.000 leden en is actief op het gebied van netwerking, belangenbehartiging en dienstverlening. 

De Antwerps-Wase Kamer maakt deel uit van de alliantie Voka – het Vlaams netwerk van ondernemingen –  die 18.000 bedrijven, 69 % van de private werkgelegenheid en 65% van de toegevoegde waarde vertegenwoordigt in Vlaanderen en Brussel. De Voka-alliantie groepeert de Voka vzw en de zes regionale Kamers van Koophandel (KvK).

Cepa

Cepa

Cepa is de private werkgeversorganisatie van de goederenbehandelaars van de haven van Antwerpen. Cepa is de stem van de werkgevers in het sociaal overleg met de vakbonden en behartigt de sociaaleconomische belangen van de meer dan 125 goederenbehandelaars op regionaal, nationaal en internationaal niveau. In naam van haar leden organiseert en verzorgt Cepa het personeelsbeleid voor meer dan 9.500 Antwerpse havenarbeiders op het vlak van hr & personeelsbeheer, opleiding, veiligheid, uitrusting en dringende medische hulpverlening.

Alfaport Voka's inzet voor de haven

Alfaport Voka brengt de Antwerpse havengemeenschap van stouwerijen, logistieke dienstverleners, expediteurs, scheepvaartagenten en Belgische reders samen en detecteert hun noden. Het vertaalt deze input naar gemeenschappelijke belangen en behartigt deze om de toegankelijke, faciliterende, kostcompetitieve, duurzame en innovatieve troeven van de Antwerpse haven te vrijwaren. Zo draagt Alfaport Voka bij tot een solide verankering van de tewerkstelling en een blijvende creatie van toegevoegde waarde.