Over Alfaport Voka

Alfaport Voka behartigt de gezamenlijke belangen van de logistieke en maritieme bedrijven in de haven van Antwerpen. Bij onze belangenvereniging zijn ruim 400 bedrijven aangesloten uit de maritieme en logistieke sector. De haven van Antwerpen draagt in 2022 4,1% bij aan het Bruto Nationaal Product van België, vertegenwoordigt een kleine 19 miljard directe en indirecte toegevoegde waarde en biedt 62.781 directe jobs aan.

Wij brengen de Antwerpse havengemeenschap samen, detecteren hun noden en behartigen hun belangen. Alfaport Voka is proactief, behandelt de dossiers met een kritische blik en heeft een duidelijke mening, telkens met het belang van haar leden voor het oog.

Onze belangenbehartiging focust zich op de ontwikkeling van de haven, een bereikbare haven, energie en klimaat, de internationale handel, douane & BTW, de arbeidsmarkt, digitalisatie en innovatie en een veilige haven. Voor deze onderwerpen zijn we natuurlijke gesprekspartner voor overheden en overige instanties en zijn we actief in diverse overlegorganen.

Team Alfaport Voka 2024

Samenwerkingen

Belangenbehartiging

Alfaport Voka weegt op het beleid door te lobbyen rond strategische dossiers die van belang zijn voor een goede werking van de private Antwerpse havengemeenschap. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat begint bij een voor iedereen gelijk speelveld. Daarom behartigen we op alle beleidsniveaus (lokaal, regionaal, federaal en Europees) de belangen van onze leden. Voor veel instanties en overheden (Havenbedrijf, Douane, MLSO, diverse departementen, Agentschappen, stad Antwerpen en havengemeentes, …) zijn we de aangewezen gesprekspartner om de ondernemers te vertegenwoordigen. Ook werken we samen met andere belangenverenigingen om gezamenlijke dossiers hoger op de beleidsagenda te krijgen.

Events

Alfaport Voka en Cepa organiseren gezamenlijke events voor de havengemeenschap. Elk event richt zich tot een bepaalde doelgroep waardoor we een deel van de private havengemeenschap kunnen verzamelen, telkens in een gepast format. De meeste events zijn besloten events op uitnodiging rond inhoudelijke thema’s maar sinds 2022 hebben we ook een Voorjaarsdrink in het leven geroepen om de havengemeenschap te verruimen en ook middenmanagement en bedienden uit te nodigen voor een informele gathering. Met de diverse events geven we onze leden toegang tot een uitgebreid netwerk waar het vaak gaat rond inhoud en informele ontmoetingen.

Alfaport Voka missie

Alfaport Voka brengt de Antwerpse havengemeenschap van stouwerijen, logistieke dienstverleners, expediteurs, scheepvaartagenten en Belgische reders samen en detecteert hun noden. Het vertaalt deze input naar gemeenschappelijke belangen en behartigt deze om de toegankelijke, faciliterende, kostcompetitieve, duurzame en innovatieve troeven van de Antwerpse haven te vrijwaren. Zo draagt Alfaport Voka bij tot een solide verankering van de tewerkstelling en een blijvende creatie van toegevoegde waarde.

Verwezenlijkingen

Havenveiligheid

Ontdek hier wat we voor onze leden realiseerden in de periode juni 22 – september 23 op vlak van havenveiligheid. Lees verder

Arbeidsmarkt

Ontdek hier wat we voor onze leden realiseerden in de periode juni 22 – september 23 op vlak van arbeidsveiligheid. Lees verder

Haveninfrastructuur

Ontdek hier wat we voor onze leden realiseerden in de periode juni 22 – september 23 op vlak van haveninfrastructuur. Lees verder

The way forward

Ontdek hier wat we voor onze leden realiseerden in de periode juni 22 – september 23 op vlak van digitalisering. Lees verder

Douane

Ontdek hier wat we voor onze leden realiseerden in de periode juni 22 – september 23 op vlak van douane. Lees verder

Bereikbaarheid

Ontdek hier wat we voor onze leden realiseerden in de periode juni 22 – september 23 op vlak van bereikbaarheid. Lees verder

Omgeving

Ontdek hier wat we voor onze leden realiseerden in de periode juni 22 – september 23 op vlak van omgeving. Lees verder

Community

Ontdek hier hoe we ons hebben ingezet voor de community in de periode juni 22 – september 23. Lees verder

NIEUWS OVER

Alfaport Voka de organisatie

Hier vind je een greep uit de belangrijkste dossiers waar we als belangenvereniging op werken.

Nutteloze wetgeving meteen in de papierversnipperaar

Op 8 mei organiseerde Voka de ‘Vlaamse snipperdagen’. Nutteloze of tenenkrullende wetgeving werd er op een symbolische manier uitgeprint en meteen weer versnipperd. De actie was een initiatief van 18 grote werkgeversfederaties waaronder de Vlaamse Havenvereniging | Alfaport Voka.

Onze haven drugsvrij

Campagne ‘Onze Haven Drugsvrij’ blijft actief!

Onlangs verschenen berichten over de lancering van het federale meldpunt Portwatch. In de Antwerpse haven bestond met www.onzehavendrugsvrij.be al meer dan vier jaar een goed functionerend platform met tips maar ook een meldpunt voor drugs-gerelateerde verdachte gebeurtenissen. Ons meldpunt blijft dan ook actief in het Antwerpse havengebied.

"Voor ons primeert het creëren van rechtszekerheid op het vlak van vergunningen. Investeerders hebben nood aan zekerheid. Het kader moet hen dan ook toestaan om hun businessplan uit te voeren."

Bernard Moyson, Voorzitter Alfaport Voka

ALFAPORT VOKA

Team

Alfaport Voka team

De kerntaak van Alfaport Voka is de gemeenschappelijke belangen van onze leden behartigen. Een gedegen dossierkennis is dan ook cruciaal. Het team van Alfaport Voka bestaat uit experten die elk bedreven zijn in hun eigen domein. Soms vereist een bepaald dossier een multidisciplinair aanpak waardoor verschillende experten samen op het dossier werken, elk vanuit hun eigen expertise. 

Team Alfaport Voka 2024

ALFAPORT VOKA

Leden

Alfaport vzw telt zeven leden, zijnde ABAS, ASV, Forward Belgium, KBRV, KVBG, Cepa en Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Alle bedrijven die aangesloten zijn bij een van de vijf beroepsverenigingen (ABAS, ASV, Forward Belgium, KBRV en KVBG), behoren automatisch tot de community van Alfaport Voka.

ALFAPORT VOKA

Raad van bestuur

De raad van bestuur wordt gevormd door captains of industry die door hun vereniging (ABAS, ASV, Forward Belgium, KBRV, KVBG, Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen – Waasland en Cepa) zijn afgevaardigd.

Maandelijks brengen ze hun ervaringen in van zowel hun bedrijf als de groep waartoe ze behoren. Dankzij deze samenstelling, hebben we een representatieve vertegenwoordiging van de verschillende havenactiviteiten: containerbehandeling, warehousing, expeditie, agenturen en rederij en, liquid bulk en breakbulk. Zo kunnen we ons slagkrachtig positioneren rond alle strategische havenonderwerpen.

Via de samenwerking met de Kamer van Koophandel Antwerpen – Waasland integreren we dit in een groter geheel, zowel lokaal als nationaal.