Antwerpen

Onze haven

De haven van Antwerpen is een wereldhaven en de toegangspoort tot Europa. Door haar 80 kilometer landinwaartse ligging (geen enkele andere zeehaven ligt zo diep) in Europa is Antwerpen de snelste en meest duurzame verbinding met het Europese achterland.

Het aantal goederen dat in Antwerpen wordt gelost/geladen is de jongste 20 jaar meer dan verdubbeld tot 231 miljoen ton. Hiermee is Antwerpen afgetekend de belangrijkste haven van België en de tweede grootste haven in Europa.

Antwerpen blinkt uit als veelzijdige wereldhaven door de aanwezigheid van overslagbedrijven, industrie en logistieke bedrijven. In geen andere haven zijn de verschillende diensten zo sterk op elkaar afgestemd. De Antwerpse haven is daarom dé Europese distributiehub bij uitstek.

Kerncijfers

231

miljoen ton

maritieme vracht

164 000

jobs

11 246

hectare

11 246

hectare

1000

bedrijven

4,5 %

BBP

21 miljard

toegevoegde waarde

1000

bedrijven

De haven van Antwerpen vandaag

De haven van Antwerpen bevat verschillende troeven waardoor het niet enkel de grootste zeehaven in België is maar ook de tweede haven in Europa, na Rotterdam. Met een unieke ligging – 80 kilometer landinwaarts en in het hart van Europa – zijn de afstanden van de diepzeehaven tot de eindbestemming voor spoor- of wegvervoer opmerkelijk kleiner. Dit speelt in het voordeel van het containervervoer, dat veel gebruikmaakt van deze transportmogelijkheden. Hierdoor bereiken producten zoals fruit, staal en koffie veel sneller en duurzamer het Europese hinterland. De haven van Antwerpen blijft dankzij de Kieldrechtsluis, de grootste doksluis ter wereld, toegankelijk voor het steeds groter wordende scheepvaartverkeer. De haven van Antwerpen boekte in 2020 een overslagrecord van 240 miljoen ton lading. Om de groei te bestendigen pleit Alfaport Voka voor een capaciteitsuitbreiding zodat het zijn positie als wereldspeler kan bestendigen.

Slimme groei om positie van wereldhaven te behouden

De Antwerpse haven heeft reeds enkele jaren nood aan extra containercapaciteit om competitief te kunnen blijven op wereldvlak. Alfaport Voka is een van de betrokken partijen die steeds mee geijverd heeft voor een uitbreiding van de haven om haar leden optimaal te kunnen laten werken. Met het Complex Project Extra Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen is een bijkomende capaciteit voor ongeveer 7,1 miljoen containers in de haven van Antwerpen voorzien via een combinatie van inbreiding van bestaande dokken en de ontwikkeling van een nieuw getijdendok. Nu er een akkoord is bereikt, pleit Alfaport Voka voor een snelle uitvoering van het project zodat de haven van Antwerpen de broodnodige extra capaciteit zal hebben.

De Antwerpse haven heeft naast deze extra capaciteitsuitbreiding ook nood aan een optimale benutting van de reeds bestaande havenoppervlakte. Daarom moeten bestaande terminals volledig inzetten op innovatie en slim ruimtegebruik.