Energie &
klimaat

In 2019 stelde de Europese Commissie haar Green Deal voor, een ambitieus pakket maatregelen om tegen 2050 van Europa het eerste klimaat neutrale continent ter wereld te maken. Gelukkig starten we niet van nul, reeds tal van opgestarte initiatieven in de haven zullen bijdragen aan de ambities van deze Green Deal. Positief is dat er nu een langetermijnstrategie op tafel ligt die zekerheid moet bieden aan de investeerders. Een realistische uitvoering van deze Green Deal lijkt ons echter cruciaal. Het succes ervan zal afhangen van het regulerende kader en de financiële instrumenten

NIEUWS OVER

Energie & Klimaat

Ontdek hier alle nieuwartikels over het Alfaport Voka haven thema Energie & Klimaat.

Sofie Coppens

"De succesfactoren voor de energietransitie naar klimaatneutraliteit zijn een stabiel regelgevend kader, rechtszekerheid voor particuliere investeringen en financiële instrumenten om het ambitieuze actieplan uit te voeren."

Sofie Coppens, adviseur Milieu en Duurzaamheid

Fit for 55

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie (EC) het Fit for 55 programma gepubliceerd, een van de initiatieven onder de EU Green Deal. De ambitie is om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990.

Deze deal is zeer belangrijk en schuift een aantal beleidsmaatregelen naar voren en legt een aantal duidelijke doelstellingen op richting verschillende sectoren waaronder ook transport. Voor zeetransport wordt o.a. gekeken naar het verder terugdringen van de emissies voor zowel schepen (zowel varend als liggend aan de kade) als terminalvoertuigen. Dit pakket van maatregelen zal gevolgen hebben voor Vlaams, federaal en lokaal beleid. Er moet bewaakt worden dat de principes van Fit for 55 uitgevoerd worden en niet worden gebruikt of misbruikt of verkeerd doorvertaald.

Alfaport Voka heeft in 2020 een position paper opgemaakt over de EU Green Deal en heeft een inspraakreactie ingediend op de Fit for 55 voorstellen. Hiervoor is een overleg met verschillende actoren georganiseerd (scheepsagenten en terminals).

Walstroom

De haven van Antwerpen ziet walstroom als een van de mogelijke oplossingen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Maar voor dit in de praktijk mogelijk is, moet er nog een aantal obstakels worden overwonnen. De invoering van walstroom is complex en vergt actie, zowel naar regelgeving, betaalbaarheid als energiebevoorrading. 

Regelgeving afstemmen met Fit for 55

Een doeltreffend kader op vlak van regelgeving zal de groene transitie versnellen. Voor een sector als de Antwerpse haven, die een bijzonder mondiale impact en reikwijdte heeft, is een gelijk speelveld met andere regio’s in de wereld de basisvereiste. Daarbij moeten kosteneffectieve maatregelen op het juiste niveau – Europees of mondiaal – worden genomen. De verschillende EU-voorstellen in het kader van FIT for 55 moeten beter op elkaar worden afgestemd en coherent zijn met aandacht voor de uitdagingen op vlak van walstroom.

Walstyroom

Betaalbaarheid van de investering

Het voorzien van walstroom vergt een kapitaalintensieve investering. Alfaport Voka dringt aan op een stevig financieel engagement van zowel Port of Antwerp-Bruges als de Vlaamse overheid om walstroom werkelijkheid te maken. Investeringen in walstroom-infrastructuur en -netwerk zijn dringend nodig. De concurrerende havens en landen zitten immers niet stil….

Stabiele energiebevoorrading met voldoende netcapaciteit

Zonder een stabiele bevoorrading van bij voorkeur hernieuwbare energie is walstroom geen duurzame oplossing. Een stabiele energiebevoorrading en voldoende netcapaciteit is essentieel in dit verhaal.

Walstroom aan elke kade?

Walstroom is niet dé oplossing voor elke terminal of elk schip in de haven. De kosteneffectiviteit voor walstroom wordt bepaald door de eigenheid, de behoeften, de operationele impact en de vereisten van de terminal en de schepen die aanmeren. Het juiste kader met duidelijke verantwoordelijkheden, onderbouwd door een kosten-batenanalyse, moet duidelijkheid scheppen over waar het gebruik van walstroom het meest aangewezen is.

Niet kostcompetitief

De elektriciteit opgewekt aan boord door fossiele brandstoffen is goedkoper dan walstroom. Schepen retrofitten, zeg maar technisch ombouwen, brengt eveneens hoge kosten met zich mee. Daarom moeten er oplossingen worden aangeboden om schepen aan te zetten tot het gebruik van walstroom.

Technologie neutrale aanpak

De R&D-afdelingen bij de scheepvaart onderzoeken volop andere oplossingen, zoals het gebruik van alternatieve emissievrije brandstoffen. Ook de Koninklijke Belgische Redersvereniging neemt samen met haar leden belangrijke initiatieven voor een groenere scheepvaart. Een afweging tussen de verschillende opties moet daarom mogelijk blijven.

Meer informatie

Blijf in contact over Energie en Klimaat

Wanneer relevant, organiseert Alfaport Voka werkgroepen en infosessies voor haar leden. Voor de thema’s Energie en Klimaat worden deze mee gebundeld onder Omgeving & Duurzaamheid. 

Neem gerust contact op zodat we samen kunnen bekijken hoe u hierbij betrokken kan worden.

Onze haven thema's

Hieronder vindt u een overzicht van de thema’s waar Alfaport Voka zich voor de haven van Antwerpen voor inzet. Klik door om meer informatie over elk thema te ontdekken. 

Neem contact op

Sofie Coppens

adviseur Milieu en Duurzaamheid

sofie.coppens@voka.be

Sofie Coppens