Energie &
klimaat

In 2019 stelde de Europese Commissie haar Green Deal voor, een ambitieus pakket maatregelen om tegen 2050 van Europa het eerste klimaat neutrale continent ter wereld te maken. Gelukkig starten we niet van nul, reeds tal van opgestarte initiatieven in de haven zullen bijdragen aan de ambities van deze Green Deal. Positief is dat er nu een langetermijnstrategie op tafel ligt die zekerheid moet bieden aan de investeerders. Een realistische uitvoering van deze Green Deal lijkt ons echter cruciaal. Het succes ervan zal afhangen van het regulerende kader en de financiële instrumenten

NIEUWS OVER

Energie & Klimaat

Ontdek hier alle nieuwartikels over het Alfaport Voka haven thema Energie & Klimaat.

Sofie Coppens

"De succesfactoren voor de energietransitie naar klimaatneutraliteit zijn een stabiel regelgevend kader, rechtszekerheid voor particuliere investeringen en financiële instrumenten om het ambitieuze actieplan uit te voeren."

Sofie Coppens, adviseur Milieu en Duurzaamheid

Fit for 55

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie (EC) het Fit for 55 programma gepubliceerd, een van de initiatieven onder de EU Green Deal. De ambitie is om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990.

Deze deal is zeer belangrijk en schuift een aantal beleidsmaatregelen naar voren en legt een aantal duidelijke doelstellingen op richting verschillende sectoren waaronder ook transport. Voor zeetransport wordt o.a. gekeken naar het verder terugdringen van de emissies voor zowel schepen (zowel varend als liggend aan de kade) als terminalvoertuigen. Dit pakket van maatregelen zal gevolgen hebben voor Vlaams, federaal en lokaal beleid. Er moet bewaakt worden dat de principes van Fit for 55 uitgevoerd worden en niet worden gebruikt of misbruikt of verkeerd doorvertaald.

Alfaport Voka heeft in 2020 een position paper opgemaakt over de EU Green Deal en heeft een inspraakreactie ingediend op de Fit for 55 voorstellen. Hiervoor is een overleg met verschillende actoren georganiseerd (scheepsagenten en terminals).

Walstroom

De haven van Antwerpen ziet walstroom als een mogelijke oplossingen om de luchtkwaliteit te verbeteren maar er dienen nog een aantal obstakels overwonnen te worden. De EU-voorstellen in het kader van FIT for 55 moeten beter op elkaar afgestemd worden met aandacht voor de uitdagingen op vlak van walstroom. Het voorzien van walstroom vergt een kapitaalintensieve investering. Een stabiele energiebevoorrading en voldoende netcapaciteit is essentieel. Het juiste kader met duidelijke verantwoordelijkheden, onderbouwd door een kosten-batenanalyse, moet duidelijkheid scheppen over waar het gebruik van walstroom het meest aangewezen is. Verder moeten er oplossingen worden aangeboden om schepen aan te zetten tot het gebruik van walstroom. Een afweging tussen de verschillende alternatieve emissievrije brandstoffen moet ook mogelijk blijven.

Alfaport Voka overlegt ook met sectorgenoten in Rotterdam, Hamburg en Los Angeles. Op basis van de Europese wetgeving (AFIR en GBER) en de initiatieven bij de omliggende havens, benadrukt Alfaport Voka dat walstroom de verantwoordelijkheid is van de overheid. Alfaport Voka pleit dan ook voor financiële steun van Port of Antwerp-Bruges (PoAB) en de Vlaamse regering. Dringende investeringen in walstroominfrastructuur en een goede samenwerking tussen alle stakeholders, met duidelijke verdeling van rollen, zijn noodzakelijk.

Lees er alles over in onze position paper.

Walstyroom
No regret

No-regret maatregelen energieverbruik

Op 1 april 2023 ging de versterkte wetgeving voor niet energie-intensieve vestigingen van kracht. KMO’s met een jaarlijks finaal energiegebruik tussen de 0,02 en de 0,05 PJ moeten over een energiebalans beschikken met uitvoering van de no-regretmaatregelen (met terugverdientijd van minder dan 3 jaar) binnen de 4 jaar.

Alfaport Voka heeft in overleg met de betrokken leden input gegeven op de lijst met no-regretmaatregelen voor de sector. De lijst is hier te vinden onder de titel “No-regretmaatregelenlijst havenbedrijven”.

Blijf in contact over Energie en Klimaat

Wanneer relevant, organiseert Alfaport Voka werkgroepen en infosessies voor haar leden. Voor de thema’s Energie en Klimaat worden deze mee gebundeld onder Omgeving & Duurzaamheid. 

Neem gerust contact op zodat we samen kunnen bekijken hoe u hierbij betrokken kan worden.

Onze haven thema's

Hieronder vindt u een overzicht van de thema’s waar Alfaport Voka zich voor de haven van Antwerpen voor inzet. Klik door om meer informatie over elk thema te ontdekken. 

Neem contact op

Sofie Coppens

adviseur Milieu en Duurzaamheid

sofie.coppens@voka.be

Sofie Coppens