Digitalisatie &
Innovatie

De enorme schaalvergroting in het maritiem transport heeft meer dan ooit de noodzaak aan een digitale versnelling in de ganse logistieke keten aangetoond. Teveel processen zijn nog niet gedigitaliseerd. Data die beschikbaar zijn bij de verschillende spelers in de logistieke keten worden nog niet (automatisch) gedeeld. Tal van rapporten tonen nochtans aan dat enkel een doorgedreven data-sharing kan zorgen voor een beter gebruik van de bestaande capaciteit en infrastructuur. Daarom nam Alfaport Voka als koepel van de private havengemeenschap in 2017 het initiatief om Nxtport te lanceren.

In 2021 nam Alfaport Voka het initiatief om via ‘The Way Forward’ een samenwerkingsmodel op te zetten waarbij de private partijen in de haven samen bepalen welke digitaliseringsprojecten ze samen als community willen doen én met welke partijen ze daarvoor willen samenwerken. Dergelijke collectieve projecten zijn complementair aan de grote inspanningen die door de individuele bedrijven worden geleverd.

Digitalisatie & innovatie

NIEUWS OVER

Digitalisatie en Innovatie

Ontdek hier al het nieuws rond ons haventhema digitalisatie en innovatie.

Dr. Stephan Vanfraechem

"Enkel een doorgedreven data-sharing kan zorgen voor een beter gebruik van de bestaande capaciteit en infrastructuur. Dit veronderstelt stabiele, open dataplatformen maar ook een mental shift bij de verschillende spelers in de keten."

Stephan Vanfraechem, algemeen directeur Alfaport Voka

The way forward

Eind 2021 sloten Alfaport Voka en het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge met ‘The Way Forward’, een ambitieus akkoord over de verdere ontwikkeling van digitale applicaties die de logistieke efficiëntie en veiligheid binnen de Antwerpse haven moeten verbeteren. In dit akkoord staat een solide digitale infrastructuur, gebaseerd op het principe van datadeling, centraal. Zo’n digitale versnelling is fundamenteel voor de competitiviteit van de Antwerpse haven net zoals basisinfrastructuur als wegen, sluizen, kades etc.

Data delen is een gedeelde verantwoordelijkheid van de ondernemingen en publieke autoriteiten.

In oktober 2022 besliste ‘The Way Forward’ om prioritair in te zetten op de grote veranderingen in het inkomend douane-proces (PNTS) die tegen maart 2024 een feit moeten zijn. Alfaport Voka en haar leden willen op dit pad verder werken en de volgende jaren applicaties ontwikkelen die concrete antwoorden bieden op het vlak van bijvoorbeeld efficiëntere afhandeling van aan- en afvoer op de terminals, de planning van het hinterlandtransport, een vlottere doorstroming van douane-formaliteiten, het beter beveiligen van de haven tegen infiltratie van criminele netwerken enz.

De concrete ontwikkeling van deze applicaties gebeurt in een open omgeving waarbij zowel het dataplatform Nxtport maar ook de eigen ontwikkelingen van private partijen of andere dataplatformen een rol kunnen spelen.

Nxtport

Tal van rapporten tonen aan dat enkel een doorgedreven data-sharing kan zorgen voor een beter gebruik van de bestaande capaciteit en infrastructuur. Die data-sharing veronderstelt stabiele, open dataplatformen maar ook een mental shift bij de verschillende spelers in de keten. Daarom nam Alfaport Voka als koepel van de private havengemeenschap in 2017 het initiatief om Nxtport te lanceren.

Via een uniek dataplatform kunnen private en publieke partners hun data op een beveiligde manier delen en ter beschikking stellen aan die partijen die zij zelf bepalen. Verschillende publieke partijen zoals de Belgische douane, de Vlaamse overheid en de havenautoriteiten ondersteunen dit principe.

Sinds 2018 is het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge meerderheidsaandeelhouder van Nxtport. De private havengemeenschap blijft beperkt aanwezig in het aandeelhouderschap.

Digitalisatie & innovatie

Blijf in contact over Digitalisatie en Innovatie

Alfaport Voka organiseert geregeld stuurgroepen en infosessies rond digitalisatie en innovatie.

Neem gerust contact op zodat we samen kunnen bekijken hoe u hierbij betrokken kan worden.

Wanneer relevant, organiseert Alfaport Voka werkgroepen en infosessies voor haar leden. Heeft u als lid interesse in het thema Digitalisatie & Innovatie?

Neem gerust contact op zodat we samen kunnen bekijken hoe u hierbij betrokken kan worden.

Onze haven thema's

Hieronder vindt u een overzicht van de thema’s waar Alfaport Voka zich voor de haven van Antwerpen voor inzet. Klik door om meer informatie over elk thema te ontdekken. 

Neem contact op

Stephan Vanfraechem

algemeen directeur Alfaport Voka

stephan.vanfraechem@voka.be

Dr. Stephan Vanfraechem