Veilige haven

Als wereldhaven is de Antwerpse haven een bruisende omgeving. Schepen brengen lading aan vanuit de ganse wereld en vervoeren die vanuit Antwerpen verder naar alle continenten. Dit kwaliteitsvol en efficiënt organiseren vergt nauwe samenwerking tussen de publieke en private spelers. Jammer genoeg trekt die wereldhaven met haar uniek logistiek platform ook personen en organisaties aan die het niet goed menen met die haven. Criminele netwerken maken misbruik van de haven voor de in- en uitvoer van o.a. namaakproducten, producten die een rol kunnen spelen in gewapende conflicten maar ook verdovende middelen. Publieke en private partijen worden daar ongewild mee geconfronteerd. Alfaport Voka en Cepa nemen namens de private sector de lead om de sector hiervoor te wapenen en gepaste maatregelen te bepleiten om medewerkers in de haven beter te beschermen. Ze doen dit in nauwe samenwerking met tal van publieke partijen zoals politie, justitie, douane, havenautoriteiten, …

NIEUWS OVER

Veilige haven

Ontdek hier alle nieuwartikels over het Alfaport Voka thema veilige haven.

CPU gefaseerd van start

Op 15 januari werd een eerste fase van het CPU (Certified Pick Up) programma uitgerold. Een aantal scheepsagenten schakelden toen op bepaalde terminals over naar

Lees meer »
Dr. Stephan Vanfraechem

"De strijd tegen de infiltratie van criminele netwerken in onze haven is een gezamenlijke opdracht van de publieke en private sector. Via een zogenaamde ‘circle of trust’ informeren we elkaar en zoeken we samen naar oplossingen waarbij het verdrijven van die illegale netwerken én het verzekeren van de veiligheid van onze medewerkers in de haven centraal staan."

Stephan Vanfraechem, algemeen directeur Alfaport Voka

Onze haven drugsvrij

Cepa en Alfaport Voka lanceerden samen de campagne ‘Onze haven drugsvrij’. Via de website onze haven drugsvrij worden medewerkers van havenbedrijven gesensibiliseerd tegen mogelijke benaderingen vanuit criminele organisaties die de haven gebruiken voor de invoer van o.a. verdovende middelen. Via deze site wordt info gedeeld over verdachte situaties, hoe je je ertegen kan wapenen als medewerker van een havenbedrijf en hoe je anoniem verdachte zaken kan melden aan de bevoegde politiediensten. Cepa en Alfaport Voka werken ook nauw samen met o.a. de Federale Gerechtelijke Politie, sectie drugs. Op regelmatige tijdstippen wordt ook nieuw (aanvullend) campagnemateriaal zoals de video’s ‘Hoe blijft jouw melding anoniem’, ‘Onze haven en drugs uitgelegd’, ‘Hoe zoeken drugscriminelen contact en hoe reageer je’… gelanceerd. Alle sensibiliseringsvideo’s zijn terug te vinden op het YouTube-kanaal van Cepa.

Wet maritieme beveiliging

In juli 2022 keurde de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers de wet op maritieme beveiliging goed. Dit wettelijk kader biedt de mogelijkheid om voortaan onder andere gebruik te maken van bio-metrie (vb vingerprints, iris-scan) bij toegangscontroles tot de maritieme installaties. Gespecialiseerde firma’s zoals Alfapass (met Havenkoepel en Cepa in een meerderheidspositie) maken daar volop gebruik van en bieden zo extra security. Daarnaast voorziet de wet ook de mogelijkheid om veroordeelde medewerkers van havenbedrijven en autoriteiten een havenverbod op te leggen.  Dat houdt in dat deze personen niet meer actief mogen zijn binnen het havengebied of een job mogen uitoefenen die linken heeft met de haven. Cepa en Alfaport Voka zijn in gesprek met de bevoegde diensten over de praktische en efficiënte uitrol van zo’n havenverbod.

Blijf in contact over het thema Veilige haven

Alfaport Voka werkt en informeert betreffende het thema veilige haven.

Neem gerust contact op indien u op de hoogte wil blijven of iets wil bespreken hieromtrent.  

Onze haven thema's

Hieronder vindt u een overzicht van de thema’s waar Alfaport Voka zich voor de haven van Antwerpen voor inzet. Klik door om meer informatie over elk thema te ontdekken. 

Neem contact op

Stephan Vanfraechem 

algemeen directeur Alfport Voka

stephan.vanfraechem@voka.be

Dr. Stephan Vanfraechem