Alle artikels

Dialoog met Antwerps-Wase parlementairen bij Voka Antwerpen-Waasland

Alfaport Voka ging op 16 juni in dialoog met Antwerps-Wase volksvertegenwoordigers van zowel de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers als het Vlaams parlement. Deze dialoog kadert in een initiatief van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Vrijdag 16 juni ontving de Antwerps-Wase Kamer een tiental parlementairen en hun medewerkers. Alfaport Voka stond o.a. stil bij de noodzaak tot een grondige herziening van de omgevingsvergunningen om zo projecten met groot maatschappelijk belang effectief te kunnen realiseren. De bestaande procedure complexe projecten voldoet immers niet. Stephan Vanfraechem, algemeen directeur Alfaport Voka, wees ook op de plannen tot gedeeltelijke herziening van de douane-wet. Het mogelijk maken van verbetertrajecten en administratieve afhandeling van fouten in plaats van een louter strafrechterlijke aanpak, zijn voor de sector een absolute must. Naast de voorstelling van een aantal belangrijke prioriteiten voor de Antwerps-Wase ondernemers, gaven een aantal bedrijfsleiders ook een aantal praktische voorbeelden waar zij tegenaan lopen. Dit initiatief kadert in een breder programma van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland om de dialoog met de parlementairen te versterken.

Antwerps-Wase parlementairen bij Voka

Neem contact op

Dr. Stephan Vanfraechem 

Algemeen directeur Alfaport Voka

stephan.vanfraechem@voka.be

Tel: +32 3 206 58 70

Dr. Stephan Vanfraechem