Alle artikels

Jaarverslag thema: Douane

Hieronder vindt u een samenvatting van de informatie uit ons jaarverslag 2022 met betrekking tot het haven thema douane.

Hervorming van het douanesanctiebeleid

Alfaport Voka plaatste de hervorming van het douanesanctiebeleid als onderdeel van een noodzakelijke herziening van de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen (AWDA) opnieuw op de politieke agenda. Zo werden op vraag van Alfaport Voka en in overleg met het kabinet van de minister van financiën in juni 2022 drie ronde tafels georganiseerd met vertegenwoordigers van de private havengemeenschap (waaronder Alfaport Voka), industrie, advocatuur en douane. Alfaport Voka heeft haar standpunten met betrekking tot zo’n hervorming vervat in een position paper. Voor Alfaport Voka is de fundamentele hervorming van de AWDA met o.a. een transparant en evenwichtig sanctiebeleid een must. Een erkenning van ‘de goede trouw’ en de mogelijkheid tot administratieve sancties bij onopzettelijke overtredingen zijn daarbij belangrijk. 182 deelnemers en dit in een coronajaar. 

Project 100% scanning van risicovolle containers

Alfaport Voka volgt met bijzondere aandacht de ontwikkelingen in het kader van het project 100% scanning van risicovolle containers in de strijd tegen de illegale invoer van verdovende middelen. Investeringen in de bijkomende mobiele scanners zijn toegezegd en zijn gepland voor de volgende jaren. Op termijn zullen ook vaste scanners op de terminals worden geïntegreerd. Alfaport Voka drukt op het belang van verfijnde risicoanalyses en de inzet van moderne technologie (zoals AI) zodat de bijkomende maatregelen en controles geen negatieve impact hebben op het operationele proces op de terminals.

Infosessie over het stroomlijnen van de controleprocessen

Alfaport Voka organiseerde in mei 2022 samen met ABAS, KVBG, ASV en Forward een infosessie over het stroomlijnen van de controleprocessen. De administrateur operations van de Administratie Douane, lichtte er zijn plannen toe. Naast het stroomlijnen van de processen zelf wordt er ook gekeken naar een aantal digitale applicaties om het controleproces transparanter te maken. Daarnaast moet bepaalde informatie over de controlestatus van een zending voor alle betrokken partijen digitaal ter beschikking worden gesteld om een vlotte doorstroming van goederen via de havens te garanderen.

Uitrol MASP-plan

Het Europese MASP-plan heeft in de periode 2020-2025 de uitrol van de digitaliseringsprojecten voorzien. In dit kader heeft Alfaport Voka het voortouw genomen wat betreft de uitrol van een aantal projecten die de komende jaren een belangrijke impact hebben op de douaneprocedures bij het binnenbrengen van goederen in de EU.

Vanuit haar rol als co-convenor van de werkgroep Operations in de schoot van het Nationaal Forum coördineert Alfaport Voka de uitrol van onder meer de projecten PN, TS, ICS2, IDMS in de Belgische zee- en luchthavens. Concreet worden tegen medio 2024 alle huidige aangiftesystemen vervangen door nieuwe concepten. Alfaport Voka is bezorgd om de haalbaarheid van de timings van deze projecten en probeert daar binnen The Way Forward actieve ondersteuning aan te geven.

Voorstel tot ‘Memory of Understanding’

Eind 2021 werd op vraag van Alfaport Voka een nieuwe aanzet gegeven om over de werking van IT-systemen afspraken te maken met de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A). Een voorstel tot ‘Memory of Understanding’ werd opgesteld door de administratie en vertegenwoordigers van de private sector. Dat moet de performantie en stabiliteit van douane IT-systemen verhogen en zo komaf maken met de – te frequente – onderbrekingen van aangiftesystemen wegens technische storingen of onderhoud. Die storingen zijn kostenverhogend en schadelijk voor het imago van België als logistieke gateway.

Geopolitieke ontwikkelingen

Begin 2022 zorgden internationale spanningen en de geopolitieke ontwikkelingen opnieuw voor disruptie in de leveringsketen. De oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande sancties hebben een bijzonder zware impact op de internationale handelsrelaties en de afhandeling van de formaliteiten bij in- of uitvoer van en naar de betrokken landen. Alfaport Voka had hierover wekelijks overleg met de douane-administratie en verspreidde deze info onder haar leden.

DOWNLOAD HET JAARVERSLAG ALFAPORT VOKA 2022

Neem contact op

Dr. Stephan Vanfraechem 

Algemeen directeur Alfaport Voka

stephan.vanfraechem@voka.be

Tel: +32 486 51 01 69

Dr. Stephan Vanfraechem