Alle artikels

Totaalrenovatie Beverentunnel start op 15 juli 2024

De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn sinds april 2024 in uitvoering en worden gevolgd door de start van de renovatie op 15 juli 2024. De voltooiing van de werkzaamheden is gepland voor de zomer van 2025. Gedurende deze periode zal telkens één tunnelkoker afgesloten zijn. Het verkeer richting Gent zal de omleidingsweg moeten volgen. Het verkeer richting Nederland kan de tunnel blijven gebruiken.

Vanaf zondagavond 14 juli om 21.00 uur wordt de Beverentunnel geleidelijk afgesloten voor verkeer richting Gent. Vanaf maandagochtend 15 juli geldt een omleiding via de Ploegweg, Ketenislaan langs het sluizencomplex van Kallo en Steenlandlaan, om zo via het complex Waaslandhaven-Zuid [10] de R2 te bereiken. Autoverkeer richting Nederland kan altijd door de Beverentunnel rijden, hetzij via de eigen koker, hetzij via de koker in de andere rijrichting. Meer informatie over de omleiding kan hier teruggevonden worden.

De afgelopen twee jaar hebben Alfaport Voka en Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, bedrijven en overheden bijeengebracht om bezorgdheden te bespreken en milderende maatregelen te ontwikkelen. Dit neemt niet weg dat de havenbedrijven in de directe en wijde omgeving impact zullen ondervinden van de werken. Zorg ervoor dat je onderneming goed voorbereid is. Hier kan je de folder downloaden over de renovatie van de Beverentunnel in het Nederlands, Engels en Frans om te delen met werknemers, klanten en leveranciers.

Volgend weekend (6-7 juli) zal volgens de gefaseerde planning de tijdelijke blokken op de rotonde Ketenislaan weggehaald worden en opent het lichtengeregeld kruispunt. Hierdoor zal de Ploegweg en de oprit van de R2 ter hoogte van de Sint-Antoniusweg afgesloten zijn. Een kortstondige omleiding zal worden voorzien via Oudedijk – Ketenislaan – Steenlandlaan. Daarnaast zal van vrijdagavond 5 juli tot en met zondagnacht 7 juli de parkeerstrook op de Steenlandlaan omgevormd worden tot extra rijstrook en zal de baan enkelrichting worden gemaakt. De concrete hinder en omleidingen kan je terugvinden op de website van Agentschap Wegen & Verkeer.

Los van dit project worden vernieuwingen van het wegdek van de R2 tussen de aansluiting met de E34 en de Beverentunnel in beide rijrichtingen uitgevoerd. De werken werden opgedeeld in acht zones en werden gespreid over tien weekends en twee nachten. Er zullen nog nieuwe data voor de zones 1 en 6 bekend gemaakt worden. Deze info kan hier teruggevonden worden van zodra bekend. Alfaport Voka en Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland blijven bij Agentschap Wegen & Verkeer vragen om de planning van de verschillende werken zodanig af te stemmen dat de hinder maximaal wordt beperkt.

Collega Tia Meyvis staat klaar om jullie verdere vragen te beantwoorden via tia.meyvis@voka.be.

Deel dit artikel

Neem contact op

Tia Meyvis 

Adviseur mobiliteit & intermodaliteit

tia.meyvis@voka.be

Tel: +32 3 206 58 67