Alle artikels

IRP project on the right track!

Ook tijdens de zomermaanden werkte het project-team The Way Forward verder aan het IRP-project.

De business analyse werd volledig afgerond. Er zijn nu BPMN-procesflows en een verklarende toelichting beschikbaar die alle betrokken partijen in staat zullen stellen om de IRP-processen goed te begrijpen en de eigen bedrijfsprocessen en -systemen erop af te stemmen.

Die BPMN-procesflows vormen de basis voor een meer technisch, functionele analyse. Ook daaraan werd verder gewerkt.

Eind september wordt een eerste versie van het IRP-informatiepakket gepubliceerdmet daarin de businessprocesbeschrijving en eerste, meer technische flows in verband met de uitgangspunten en de berichtformaten.

Ook in de komende weken worden nog feedbacksessies voorzien, zowel voor het functionele als voor de zuiver technische aspecten. En we trokken naar Gent voor een informatiesessie over PN/TS en Inbound Release Platform voor de bedrijven (zie foto).

Daarnaast werken we in samenwerking met de douane verder aan aangepaste processen en de cruciale terugkoppeling van data uit de douanesystemen aan het IRP. Daarbij werd reeds goede vooruitgang geboekt, maar het werk verloopt moeizamer en iets trager dan initieel verhoopt. Het is dan ook een complex verhaal, zowel technisch als op het vlak van procedures en wetgeving.

Neem contact op

Eric Verlinden 

Projectmanager The Way Forward

eric.verlinden@voka.be

Tel: +32 3 206 58 69

Eric Verlinden Alfaport Voka