Alle artikels

Arrest Hof van Justitie – wijzigen van een douane aangifte

Met betrekking tot het wijzigen van douaneaangiften nadat de goederen werden vrijgegeven, werd recent een arrest gepubliceerd in het Publicatieblad C261. Dit arrest stelt dat in die situatie er voor de extra goederen een nieuwe aangifte moet ingediend worden. Een wijziging van de eerder ingediende aangifte is niet mogelijk.

Bij het bepalen van eventuele sancties door de douaneautoriteiten dient ook rekening gehouden te worden met de goede trouw van de aangever.

Neem contact op

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Jan.VanWesemael@voka.be

Tel: +32 3 206 58 68