Alle artikels

Sancties tegen Rusland – verduidelijking invoerbeperking op staalproducten

Sedert 30 september geldt er een invoerverbod op tal van producten waarin Russisch staal werd verwerkt. Deze maatregel heeft een enorme impact op de invoer van heel wat industriële producten waarin staal wordt verwerkt.

Na bespreking tijdens het regionaal overleg (Trade Facilitation) van 20 september heeft de Algemene Administratie van de douane en accijnzen de toepassing van deze sanctiebepalingen verder toegelicht via een communicatie op haar website.

Naast het verbod dient er bij invoer van de betrokken goederen een bewijs te worden geleverd dat er bij de vervaardiging ervan geen Russisch staal werd gebruikt. Dit kan onder meer aangetoond worden door een Mill Test Certificate (MTC) dat door de producent van de goederen moet ingevuld en ondertekend worden. Naast het MTC heeft de Commissie op vraag van de lidstaten ook andere documenten opgelijst die in aanmerking komen om dit aan te tonen.

Verder werd door de AAD&A een checklist opgesteld die de economische operatoren moet toelaten om op een praktische manier om te gaan met deze toch wel complexe regelgeving. 

Deel dit artikel

Neem contact op

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Jan.VanWesemael@voka.be

Tel: +32 3 206 58 68