Alle artikels

Toepassing LC-arrest wordt verder opgeschort na overleg met Belgische fiscus

Op vraag van Alfaport Voka werd op 14 juni bijkomend overleg georganiseerd over de toepassing van het LC-arrest in België.

In 2021 heeft de AAFisc (btw-administratie) een circulaire met referte 2021/C/96 gepubliceerd waarmee België uitvoering zou geven aan dit arrest. Het komt erop neer dat de vrijstelling van btw op vervoerdiensten, die in onderaanneming worden verricht en gerelateerd zijn aan uitvoer, wordt beperkt waardoor in een aantal situaties Belgische btw op de vervoerdienst dient aangerekend te worden.

Op uitdrukkelijk verzoek van Alfaport Voka werd de toepassing van de circulaire tot tweemaal toe uitgesteld. Aangezien een aantal lidstaten geen of geen eenvormige uitvoering geven aan dit arrest én aangezien er na 2017 door het Hof van Justitie nog andere arresten werden geveld die stellen dat alle leveringen van diensten gerelateerd aan uitvoer dienen vrijgesteld te worden van btw, vond de Belgische fiscus het gegrond om de zaak opnieuw op de agenda te zetten van het btw-Comité. In afwachting van de behandeling van de zaak door het btw- Comité zal de AAfisc (btw-administratie) de toepassing van de btw-circulaire (2021/C/96) verder opschorten.

 

DOWNLOAD PAPER

Neem contact op

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Jan.VanWesemael@voka.be

Tel: +32 477 62 36 85