Alle artikels

Opslag batterijen in havengebied

Alfaport Voka heeft deze zomer een voorstel richtlijn voor de opslag van batterijen ontvangen van Port of Antwerp-Bruges en de 3 bevoegde hulpverleningszones (Brandweer Zone Antwerpen, Zone 1 (Zeebrugge) & Hulpverleningszone Waasland). Deze richtlijn zal gebruikt worden door de brandweer bij het advies in kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. Samen met de betrokken bedrijven zijn opmerkingen op het voorstel verzameld en op 21 augustus besproken met Brandweerzone Antwerpen en Port of Antwerp-Bruges. De havengemeenschap is vragende partij voor een snel en duidelijk kader maar het level playing field met rest van Vlaanderen en de omliggende havens moet bewaakt worden. De voorwaarden moeten technisch en economisch haalbaar zijn, ook voor de doorvoer van kleinere batterijen (type gsm, fiets,…). De komende maanden wordt er verder gewerkt aan een consensustekst.

Neem contact op

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid

sofie.coppens@voka.be

Tel: +32 3 206 58 66

Sofie Coppens