Alle artikels

Programmatische aanpak stikstof

De Vlaamse Regering keurde op 10 maart 2023 het besluit goed dat de programmatische aanpak stikstof (PAS) definitief vaststelt.

Alfaport Voka is blij dat er eindelijk een akkoord is over een wetenschappelijk onderbouwd en robuust stikstofkader.

Alle partijen zien de ernst van de situatie in en zijn erin geslaagd om tot een consensus te komen in het belang van onze burgers, industrie, landbouw en natuur.

We dringen nu aan op een snelle implementatie van deze wetgeving zodat onze bedrijven het kader effectief kunnen gebruiken bij hun vergunningsaanvragen. Dit beoordelingskader is namelijk broodnodig voor de verdere in-en uitbreidingsprojecten in de haven. Verdere vertraging of juridische onzekerheid is onaanvaardbaar.

Het verschil in aanpak tussen ammoniak uitstoot (voornamelijk landbouw) en stikstofoxiden (voornamelijk transport en industrie) is op verschillende vlakken én wetenschappelijk te verantwoorden. Ammoniak slaat namelijk sneller neer in de nabijgelegen natuurgebieden. Belangrijk is dat er rekening werd gehouden met de reeds geleverde inspanningen van onze bedrijven en de Vlaamse bron van het probleem: 78% van de stikstofneerslag is afkomstig van landbouw, 15% van verkeer en 4 % van industriële bedrijven. Onze bedrijven blijven hun inspanningen om hun uitstoot te verminderen onverwijld verderzetten.

We roepen daarom op dat iedereen dit akkoord respecteert en geen juridische procedures start. We moeten absoluut een vergunningstop in Vlaanderen vermijden.

Neem contact op

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid

sofie.coppens@voka.be

Tel: +32 3 206 58 66

Sofie Coppens