Alle artikels

Bedrijven willen rechtszekerheid!

Het ‘Ineos-arrest’ zet heel de stikstof- en vergunningendiscussie op scherp. Alfaport Voka blijft samen met Voka aandringen op een snelle goedkeuring van het voorstel van stikstofdecreet door het Vlaams Parlement. 

Zo’n stikstofdecreet is de enige sluitende manier om een totale vergunningenstop af te wenden. Het voorstel van decreet ligt nu voor bij de Raad van State. Dit advies wordt begin oktober verwacht. Bij positief advies, kan er snel een stikstofdecreet ingevoerd worden.

Voka vzw organiseerde recent een webinar waarin de stikstofcrisis wordt geschetst. De opname kan je hier bekijken alsook de slides downloaden.

Neem contact op

Dr. Stephan Vanfraechem 

Algemeen directeur Alfaport Voka

stephan.vanfraechem@voka.be

Tel: +32 3 206 58 70

Dr. Stephan Vanfraechem