Alle artikels

Jaarverslag thema: Haveninfrastructuur

Hieronder vindt u een samenvatting van de informatie uit ons jaarverslag 2022 met betrekking tot het haven thema haveninfrastructuur.

Verbond voor de toekomst en leefbaarheid van het ommeland van de haven van Antwerpen, de polders op Linkerscheldeoever

Alfaport Voka ondertekende samen met 12 andere partijen op 20 april 2022 het ‘Verbond voor de toekomst en leefbaarheid van het ommeland van de haven van Antwerpen, de polders op Linkerscheldeoever’. Hiermee is er consensus over, onder andere, de realisatie van een Tweede Getijdendok dat 24/7 operationeel kan zijn, en het voortbestaan van Doel. De procedures tegen het voorkeursbesluit in het complex project ‘Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen’ werden door de actiegroepen bij de Raad van State ingetrokken na het sluiten van het akkoord over de toekomst van Doel.

Alfaport Voka blijft het actorenoverleg met de verschillende stakeholders (bedrijven, overheden, actiegroepen, landbouworganisaties, erfgoedgemeenschappen, etc.) actief opvolgen en waakt erover dat de socio-economische belangen mee worden genomen en erkend. De belangrijkste bezorgdheden van de Antwerpse maritieme gemeenschap zijn de garantie van de 24/7-exploitatie van het nieuwe dok, alsook een flankerend beleid rond de modal splitdoelstellingen en de nautische toegankelijkheid van het nieuwe dok.

Infosessie voor de nautische experten van de rederijen en operationele experten van de containerterminals

ASV en Alfaport Voka organiseerden op 24 januari 2022 een digitale infosessie voor de nautische experten van de rederijen en operationele experten van de containerterminals. Deze sessie ging over het nautische onderzoek dat binnen het complex project ECA is uitgevoerd. Tijdens deze sessie werden de verschillende simulaties en aannames voor aankomst en vertrek op de nieuw te bouwen containerterminal besproken en waar nodig verduidelijkt. Ook vertegenwoordigers van de hoofdkwartieren van verschillende rederijen namen hieraan deel.

Open brief: rechtszekerheid van grote investeringsprojecten

Alfaport Voka is zeer bezorgd over de rechtszekerheid van grote (publieke) investeringsprojecten zoals bijvoorbeeld de Oosterweelverbinding, maar ook de bouw van sluizen en dokken in de haven(s). Ze kaartte dit aan in een open brief, samen met de private havengemeenschappen van Gent, Zeebrugge en Oostende. Alfaport Voka is niet tegen publieksparticipatie maar vraagt dat particuliere belangen en een breder maatschappelijk belang beter kunnen worden afgewogen. De huidige procedures en mogelijkheden tot rechtsgang zorgen voor een eenzijdige focus op de tegenstanders van een project. Hoe kan een brede groep die voor een project is, meegenomen worden in deze procedures? Alfaport Voka pleit samen met de andere private havengemeenschappen alvast voor een herziening van de procedure Complexe Projecten. Deze vraag zal ook onderdeel uitmaken van de prioriteiten van Alfaport Voka voor de Vlaamse Verkiezingen van 2024.

DOWNLOAD HET JAARVERSLAG ALFAPORT VOKA & CEPA 2022

Neem contact op

Dr. Stephan Vanfraechem 

Algemeen directeur Alfaport Voka

stephan.vanfraechem@voka.be

Tel: +32 486 51 01 69

Dr. Stephan Vanfraechem

Neem contact op

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid

sofie.coppens@voka.be

Tel: +32 476 94 15 41

Sofie Coppens

Neem contact op

Eliene Van Aken 

Adviseur mobiliteit & intermodaliteit

eliene.vanaken@voka.be

Tel: +32 478 57 04 93

Eliene Van Aken