Alle artikels

Jaarverslag thema: The Way Forward

Hieronder vindt u een samenvatting van de informatie uit ons jaarverslag 2022 met betrekking tot het haven thema The Way Forward.

Eind 2021 sloten Alfaport Voka en het Havenbedrijf Antwerpen met ‘The Way Forward’, een ambitieus akkoord over de verdere ontwikkeling van digitale applicaties die de logistieke efficiëntie en veiligheid binnen de Antwerpse haven moeten verbeteren. In dit akkoord staat een solide digitale infrastructuur, gebaseerd op het principe van datadeling, centraal. Zo’n digitale versnelling is fundamenteel voor de competitiviteit van de Antwerpse haven, net zoals basisinfrastructuur als wegen, sluizen, kades, etc.

Met ‘The Way Forward’ willen de publieke en private sector samen de werking en uitwisseling van de digitale infrastructuur binnen de Antwerpse haven ondersteunen. Dat gebeurt door in de haven ondernemingen én publieke autoriteiten te stimuleren om actief data te delen, gezamenlijke applicaties te ontwikkelen en om deze werking financieel te ondersteunen. Het delen van data is immers een gedeelde verantwoordelijkheid van de ondernemingen en publieke autoriteiten.

In een eerste fase werden in 2022 alvast de gezamenlijke prioriteiten van de Antwerpse private havensector opgelijst. Alfaport Voka en haar leden beslisten om op dit pad verder te werken en de komende jaren applicaties te ontwikkelen die concrete antwoorden bieden op het vlak van bijvoorbeeld efficiëntere afhandeling van aan- en afvoer op de terminals, de planning van het hinterlandtransport, een vlottere doorstroming van douaneformaliteiten, het beter beveiligen van de haven tegen infiltratie van criminele netwerken, etc.

Er werd beslist om applicaties in een open omgeving te laten ontwikkelen, waarbij zowel het dataplatform Nxtport, maar ook de eigen ontwikkelingen van private partijen of andere dataplatformen een rol kunnen spelen.

DOWNLOAD HET JAARVERSLAG ALFAPORT VOKA 2022

Neem contact op

Dr. Stephan Vanfraechem 

Algemeen directeur Alfaport Voka

stephan.vanfraechem@voka.be

Tel: +32 486 51 01 69

Dr. Stephan Vanfraechem