Alle artikels

Aanpak complexe projecten

Alfaport Voka en Mobiliteitsraad Vlaanderen formuleren kritisch advies over de aanpak complexe projecten.

Met het decreet betreffende complexe projecten wilde de Vlaamse Regering de doorlooptijd en rechtszekerheid voor belangrijke infrastructuurprojecten verbeteren. Op basis van de ervaring met het complex project ECA formuleerde Alfaport Voka echter een aantal kritische bedenkingen ten aanzien van de procedure. Deze werden formeel opgenomen in een recent advies van de Mobiliteitsraad Vlaanderen, ter evaluatie van de procedure van de complexe projecten.

Neem contact op

Eliene Van Aken 

Adviseur mobiliteit & intermodaliteit

eliene.vanaken@voka.be

Tel: +32 3 206 58 67

Eliene Van Aken