Alle artikels

Alfaport Voka vertegenwoordigt private havensector in gebruikerscomité spoorvrachtvervoer

Eind 2022 keurde de federale regering het meerjareninvesteringsplan en het performantiecontract voor Infrabel goed, hetgeen ook significante investeringen in de havens voorziet. Hiermee wil men het goederenvervoer over het spoor verdubbelen tegen 2030. Op 24 januari stelde minister Gilkinet de plannen voor het goederenvervoer per spoor voor aan de verschillende stakeholders. Voor de concrete uitvoering wordt een gebruikerscomité opgericht, met verschillende thematische werkgroepen. Dit comité brengt private en publieke stakeholders uit de vracht- en logistieke sector samen. Alfaport Voka vertegenwoordigt hierin de private havensector. In maart wordt ook nog een gesprek georganiseerd tussen de raad van bestuur van Alfaport Voka en de directie van Infrabel.

Neem contact op

Eliene Van Aken 

Adviseur mobiliteit & intermodaliteit

eliene.vanaken@voka.be

Eliene Van Aken