Alle artikels

Neutrale rangeerheuvel Antwerpen-Noord

Alle spoorwegondernemingen kunnen voortaan aan dezelfde voorwaarden gebruikmaken van de automatische rangeerheuvel Antwerpen-Noord in de Antwerpse haven. ‘De installatie maakt het mogelijk om zes keer sneller goederentreinen samen te stellen. Alleen werd ze schromelijk onderbenut’ aldus Stephan Vanfraechem, directeur van Alfaport Voka. Daarom dringt Alfaport Voka al meer dan tien jaar aan op deze neutrale uitbating. De beslissing is een mijlpaal met het oog op de verdere uitbreiding van de haven.’

Het rangeerstation Antwerpen-Noord is met 258.000 treinbewegingen per jaar het grootste en drukste goederenstation van ons land. Dankzij het automatische trieerstation verloopt het dagelijkse gepuzzel met goederentreinen vele malen sneller. Maar voor de meeste spoorwegondernemingen vergde het gebruik ervan een te hoge investering omdat ze eigen rangeerlocomotieven en gespecialiseerd personeel nodig hadden. Om het speelveld voor iedereen gelijk te maken, werken Port of Antwerp-Bruges, Railport Antwerpen, Lineas en Infrabel nu een gezamenlijk plan uit om deze cruciale installatie voor alle spoorwegondernemingen open te stellen aan gelijke voorwaarden.

De installatie maakt het mogelijk om zes keer sneller goederentreinen samen te stellen. Alleen werd ze schromelijk onderbenut. Daarom dringt Alfaport Voka al meer dan tien jaar aan op deze neutrale uitbating. De beslissing is een mijlpaal met het oog op de verdere uitbreiding van de haven

Sinds 1 april engageert Lineas zich om rangeringen voor iedereen uit te voeren aan marktconforme, transparante tarieven en voorwaarden. De prijszetting voor de trieerdiensten wordt gecontroleerd door de spoorregulator. Maar ook andere spoorwegondernemingen kunnen zelf rangeringen uitvoeren in eigen beheer.

Stephan Vanfraechem: ‘Die neutrale uitbating was voor ons een van de redenen om in 2013 samen met Port of Antwerp-Bruges, essenscia en Maatschappij Linkerscheldeoever, Railport op te richten. Nu er eindelijk een doorbraak is, hopen we dat dit zal leiden tot meer samenwerking tussen verschillende spoorwegondernemingen en een betere bundeling van volumes per spoor. Op die manier valt een deel van de onnodige treinbewegingen weg en komt er meer capaciteit vrij op het drukke spoor in het Antwerpse havengebied. Want de ambitie blijft om het goederenvervoer per spoor in de Antwerpse haven tegen 2030 te verdubbelen van zeven naar vijftien procent. Zo staat het ook in de Spoorvisie 2030 die Infrabel, PoAB en Railport Antwerpen samen hebben ontwikkeld.’ 

Die neutrale uitbating was voor ons een van de redenen om in 2013 samen met Port of Antwerp-Bruges, essenscia en Maatschappij Linkerscheldeoever, Railport op te richten. Nu er eindelijk een doorbraak is, hopen we dat dit zal leiden tot meer samenwerking tussen verschillende spoorwegondernemingen en een betere bundeling van volumes per spoor. Op die manier valt een deel van de onnodige treinbewegingen weg en komt er meer capaciteit vrij op het drukke spoor in het Antwerpse havengebied. Want de ambitie blijft om het goederenvervoer per spoor in de Antwerpse haven tegen 2030 te verdubbelen van zeven naar vijftien procent. Zo staat het ook in de Spoorvisie 2030 die Infrabel, PoAB en Railport Antwerpen samen hebben ontwikkeld

Neem contact op

Eliene Van Aken 

Adviseur mobiliteit & intermodaliteit

eliene.vanaken@voka.be

Tel: +32 3 206 58 67

Eliene Van Aken