EU Customs Reform: kansen maar ook bedreigingen

Alfaport Voka heeft, samen met overige vertegenwoordigers van de private sector in België, een nota opgesteld waarin aandacht wordt gevraagd voor de impact van EU Customs Reform op de logistieke en industriële activiteiten.

Hoorzitting parlement nieuwe douanewet

Alfaport Voka bepleitte tijdens een bijeenkomst van de commissie Financiën van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 30 januari nogmaals een fundamentele herziening van de algemene wet douane en accijnzen. De hoorzitting was een gevolg van een parlementaire resolutie van Christian Leysen (Open vld) ter zake.

12e sanctiepakket Rusland

Op 18/12 werd door de EU een 12de sanctiepakket aangenomen. Hier vind je alle updates over de sancties.

Gebruik van btw-nummers in douaneaangiften

De Algemene Administratie van de douane en accijnzen (AAD&A) heeft op haar website een aantal nota’s gepubliceerd waarin het gebruik van btw-nummers op douaneaangiften wordt toegelicht.

Overleg gewestelijke directie Douane

Uitrol samenwerkingsovereenkomsten

Op 4 december 2023 heeft het regionaal overleg (Trade Facilitation) tussen de vertegenwoordigers van de private sector en de douane in Antwerpen plaatsgevonden. Alfaport Voka neemt voor de private sector het co-voorzitterschap van deze werkgroep waar.

Europa herziet opnieuw IT-werkprogramma en MASP-planning

De Commissie heeft op 15 december 2023 het uitvoeringsbesluit aangenomen betreffende het nieuwe IT- werkprogramma van het douanewetboek van de Unie (DWU), dat in de plaats komt van het werkprogramma dat sinds 2019 van kracht is.