Infosessie over ICS2

Op vraag van de Antwerpse beroepsfederaties heeft de AAD&A op 2 mei een infosessie georganiseerd over de implementatie van het Import Control System (ICS2 – release 3) voor de maritieme sector.

Commissie herziening AWDA van start.

Minister Van Peteghem woonde op 30 mei de openingszitting van de interdisciplinaire commissie ‘hervorming Algemene Wet Douane en Accijnzen’ bij. De commissie komt er na jarenlang aandringen door Alfaport Voka en de beroepsverenigingen. Olivier Schoenmaeckers, directeur Forward Belgium is co-voorzitter van de commissie. Hilde Bruggeman, directeur van Naves, is experte-lid.

Aanpassing MASP – IT planning

De Algemene Administratie van de douane en accijnzen heeft een herwerkte versie van de IT-planning gepubliceerd met betrekking tot de uitrol van de verschillende MASP- projecten.

Bindende waarde-inlichtingen (BWI)

De Europese Commissie publiceerde twee verordeningen op het DWU die bij de vaststelling van de douanewaarde voor meer transparantie, rechtszekerheid en uniformiteit zullen zorgen.

IRP als tool voorraadadministratie tijdelijke opslag erkend.

De private havengemeenschap dringt bij de Belgische douane al een jaar aan om, in het kader van Ruimte Tijdelijke Opslag (RTO), rapporten uit IRP te aanvaarden als voorraadadministratie. Op 27 maart bevestigde de douaneadministratie deze administratieve oplossing nu formeel.

Wetsvoorstel wijziging AWDA goedgekeurd !

Op 4 april ll werd het wetsvoorstel tot wijziging van de algemene wet douane en accijnzen (AWDA) goedgekeurd in het federale parlement. Hiermee worden administratieve sancties voor kleinere fouten mogelijk.

Douaneprocessen in ontwikkeling voor het IRP

De invoering van PN/TS maakt ook de update van een aantal douaneprocessen noodzakelijk. De huidige processen zijn immers niet toepasbaar in het nieuwe aangifteproces of verwijzen naar ICT-systemen die niet langer zullen bestaan.