Alle artikels

Inbound Release Platform: eerste concrete project binnen "The Way Forward"

Binnen de werking van The Way Forward” eist ons eerste concrete project nog steeds alle aandacht op en dat is volkomen terecht. Het vanaf 1 maart 2024 geplande en verplichte gebruik van het PN/TS douanesysteem heeft een aanzienlijke impact op de operationele processen bij de havenbedrijven. De ontwikkeling van het collectieve platform dat de bedrijven zal helpen om aan hun verplichtingen te voldoen is dan ook een absolute prioriteit. Maar het platform zal meer zijn dan een tool om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Er wordt gestreefd naar maximale meerwaarde voor alle havenbedrijven, reeds vanaf de eerste versie van het systeem.

Dit platform zal de naam ‘Inbound Release Platform’ dragen en door Nxtport worden ontwikkeld in partnerschap met Alfaport Voka en gesteund door grote en gespecialiseerde technische partners.

Omwille van de krappe tijdslijn wordt er op alle niveau’s hard gewerkt aan dit platform. De echte ontwikkeling is gepland vanaf de zomer en daarom worden nu al gedetailleerde functionele en technische analyses uitgevoerd, wordt de ICT-architectuur bepaald en is de selectie van partners in volle gang. Daarnaast volgen vergaderingen van de TWF-stuurgroep en diverse Raden van Bestuur zich snel op. Snel werken vergt immers ook het nemen van snelle strategische beslissingen over de aanpak, maar ook over de financiering van het project. Daarbij wordt door alle partners constructief meegewerkt om het doel te bereiken.

Ook de gesprekken met de douane over de noodzakelijke terugkoppeling van data uit de douanesystemen naar het platform verlopen erg constructief. Deze datadeling is technisch behoorlijk uitdagend, maar aan de wil om dit tot een goed einde te brengen moet ook hier niet worden getwijfeld.

Tegen eind juni hopen we zo tot concrete voorstellen te komen inzake tarieven en voorwaarden voor de gebruikers van het Inbound Release Platform, de havenbedrijven. Er zit aantoonbare meerwaarde in het project voor elk van de beroepsgroepen: scheepsagenten en rederijen, terminals actief in de behandeling van alle goederentypes en iedereen betrokken bij het indienen van de vervolgaangiftes.

Op 2 juni organiseerde Alfaport Voka een informatiesessie rond het Inbound Release Platform. De capaciteit van 80 deelnemers voor deze sessie was al snel overboekt. Daarom organiseren we een extra sessie op 29 juni waarvoor nog kan ingeschreven worden via deze link. En zolang er nood is aan informatie zullen we bijkomende sessies organiseren. Hieronder kan je alvast de opnames van de eerste sessies beluisteren en de presentaties volgen. 

Historiek

“The Way Forward” vloeit voort uit het Digitaal pact dat in december 2021 is gesloten tussen de private havengemeenschap en het Havenbedrijf over de verdere samenwerking rond de digitalisering in de Antwerpse Haven. Hier kan u het Digitaal Pact nalezen.

“Digitalisering van ketenprocessen is belangrijk om te komen tot bijkomende transparantie en efficiëntieverhoging in de logistieke ketens. Grenscontrole en -aangifteprocessen in de havens maken daar een belangrijk deel van uit en digitalisering van deze processen is dus prioritair. De complexiteit en flexibiliteit die gebruikelijk is bij de afwikkeling van de inkomende goederenstromen in de havens, in combinatie met de veelheid aan betrokken stakeholders maakt dit evenwel niet eenvoudig. Daarom is het Inbound Release Platform een belangrijke eerste stap in dit digitaliseringsproces. Het is tevens een opportuniteit om in de nabije toekomst verder te bouwen aan digitale en efficiënte supply chains.” Eric Verlinden, Projectmanager “The Way Forward”.

Neem contact op

Eric Verlinden

Prijectmanager “The Way Forward”

eric.verlinden@voka.be

Tel: +32 3 206 58 69

Eric Verlinden Project Manager "The Way Forward'