Alle artikels

Stikstof dreigt rem op economie te worden

De Raad van State gaf op 2 oktober 2023 een bijzonder kritisch advies over het stikstofdecreet. Hiermee komen we in de feiten steeds dichter bij een totale vergunningenstop voor grotere projecten. Alfaport Voka roept op om deze impasse te doorbreken.

De Vlaamse regering onderzoekt momenteel juridische oplossingen om het stikstofdecreet alsnog goed te kunnen keuren. Voka en Alfaport Voka ondersteunen dit initiatief. Het voorliggende decreet moet wel – zoveel als redelijkerwijze mogelijk is – in lijn gebracht worden met de opmerkingen die de Raad maakt.

Bij gebrek aan een decretaal kader dreigt immers voor alle sectoren een feitelijke vergunningenstop. Alfaport Voka blijft dit samen met Voka actief bestrijden en zoekt mee naar een oplossing zo snel als mogelijk maar graag ook structureel. De rechtszekerheid van omgevingsvergunningen maar breder ook een rechtszeker ondernemingsklimaat zijn belangrijke pijlers voor het verkiezingsmemorandum dat momenteel wordt voorbereid en dat de volgende maanden samen met Voka onder de aandacht van politici wordt gebracht.

Alfaport Voka pleit voor een vergunningenkader dat rekening houdt met de eigenheid van cruciale, strategische investeringen in de Antwerpse haven, het grootste industriegebied van België. Daarbij moet het ‘algemeen’ belang mee afgewogen worden tegenover het particulier belang dat vaak aan de basis ligt van allerhande procedures. Ook voorstanders van projecten zouden moeten kunnen gehoord worden en niet enkel tegenstanders.

Webinar: de impact van stikstof op Vlaamse bedrijven

Herbekijk het gratis webinar van Voka-Vlaams netwerk van ondernemingen (10/10/2023) over de impact van stikstof op Vlaamse bedrijven.

DOWNLOAD HIER DE SLIDES

Heb je vragen of ervaar je knelpunten met je aanvraag? 

Voor alle vragen of knelpunten die je de komende weken ondervindt bij jouw vergunningsaanvraag, mag je contact opnemen met Sofie Coppens

Deel dit artikel

Neem contact op

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid

sofie.coppens@voka.be

Tel: +32 3 206 58 66

Sofie Coppens