Alle artikels

Actorenoverleg CP ECA

Op 7 november werd tijdens het actorenoverleg CP ECA de stand van zaken gegeven betreffende CP ECA met een vooruitblik naar de komende maanden. Aan het geïntegreerde onderzoek wordt er de komende maanden verder gewerkt. In het voorjaar 2023 wordt een voorontwerp projectbesluit WOW verwacht, midden 2023 volgt het voorontwerp projectbesluit voor de CCL. De geactualiseerde ontwerpen voor WOW en CCL werden gepresenteerd, gevolgd door een toelichting van de resultaten van de studie externe veiligheid, klimaat en lucht.
De presentatie en video kan u hier raadplegen.  

Neem contact op

Dr. Stephan Vanfraechem 

Algemeen directeur Alfaport Voka

stephan.vanfraechem@voka.be

Dr. Stephan Vanfraechem

Neem contact op

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid

sofie.coppens@voka.be

Sofie Coppens

Neem contact op

Eliene Van Aken 

Adviseur mobiliteit & intermodaliteit

eliene.vanaken@voka.be

Eliene Van Aken