Alle artikels

Bedrijven mogen 272 ha restgronden op Linkeroever ontwikkelen

De Vlaamse Regering keurde vandaag de inname van de restgronden in de haven van Antwerpen goed. Het gaat om 272 hectare braakliggende terreinen die verspreid liggen op de Linkerscheldeoever en die nu als bedrijfsgrond worden ontwikkeld.

Op basis van hun ruimtelijke bestemming konden die restgronden eigenlijk al veel langer ontwikkeld worden. Maar alle inbreidingsprojecten samen, hebben een impact op het leefgebied van roofvogels waardoor er in het verleden geen vergunning kon worden verleend. De gebiedsdekkende oplossing die Port of Antwerp-Bruges en Maatschappij Linkerscheldeoever hebben uitgewerkt ligt in lijn met de Europese natuurwetgeving.

Als uit onderzoek blijkt dat er geen andere alternatieven zijn voor de economische groei van de bedrijven op de Linkerscheldeoever, kan er een vergunning verleend worden. Op voorwaarde dat er een serieus engagement wordt aangegaan om de nodige natuurcompensaties te voorzien en nieuwe natuur te creëren die aansluit bij bestaande natuurgebieden in de omgeving. De erkenning van het project als een project van dwingende reden van groot openbaar belang door de Vlaamse regering vormt het sluitstuk van de oplossing. Dit initiatief ontzorgt de bedrijven en maakt ontwikkeling en inbreiding van de haven mogelijk op terreinen waar er geen andere bestemming kan aan gegeven worden.

Alle restgronden samen zijn goed voor een bruto oppervlakte van in totaal 272,25 hectare. De haven in het linkerscheldeoevergebied heeft een totale oppervlakte van 4.683 hectare. Hiervan wordt nu al ca. 2.500 hectare uitgebaat als bedrijventerrein.

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en Alfaport Voka dringen al jaren aan op een snelle uitvoering van die gebiedsdekkende aanpak.

Als bedrijven geen kans krijgen om verder te groeien, investeren ze niet meer in de haven van Antwerpen, en gaan ze hun activiteiten elders ontplooien. Vandaag wordt eindelijk het licht op groen gezet en kunnen bedrijven hun individuele vergunningsaanvragen indienen. Bovendien moeten er geen nieuwe terreinen buiten de haven worden aangesneden.

De betrokken bedrijven zijn voornamelijk actief in de petrochemie, de logistieke sector en afvalverwerking. Petrochemie en logistieke dienstverlening vertegenwoordigen 43% van de directe toegevoegde waarde en 32% van de directe tewerkstelling in de haven.

Heel wat bedrijven in dat gebied zitten daar al jaren op te wachten. Dit mag je dus gerust een doorbraak noemen.

De LinkedIn post over dit onderwerp

Deel jouw mening over dit onderwerp via onze LinkedIn-post.

Deel dit artikel

Neem contact op

Dr. Stephan Vanfraechem 

Algemeen directeur Alfaport Voka

stephan.vanfraechem@voka.be

Tel: +32 3 206 58 70

Dr. Stephan Vanfraechem

Neem contact op

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid

sofie.coppens@voka.be

Tel: +32 3 206 58 66

Sofie Coppens