Alle artikels

Verdere stappen in Complex Project ECA

In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de drie verzoekschriften tot nietigverklaring van het voorkeursbesluit ECA, blijft de uitwerkingsfase van het voorkeursbesluit ECA verder lopen.

Een volgende belangrijke stap in deze fase is de publicatie van de Projectonderzoeksnota Containercluster Linkerscheldeoever (CCL). Deze omvat zes projecten: het tweede getijdendok, de natuurcompensatie, het noordelijke insteekdok, de vlakte van Zwijndrecht en de drie dokken. De publieke raadpleging van deze nota was origineel gepland in juni 2020, maar is uitgesteld tot augustus 2020, zodat een aantal inhoudelijke en procedurele vragen verder uitgewerkt kunnen worden.

Alfaport Voka heeft in verschillende contacten met de bevoegde kabinetten en de administratie nogmaals de hoogdringendheid van het nieuwe dok benadrukt. Alfaport Voka benadrukt daarbij het belang van rechtszekerheid voor het nieuwe dok en de garanties voor een 24/7-uitbating van de activiteiten.

In afwachting van bovenstaande uitspraken van de Raad van State, besliste de Vlaamse Regering om de opdracht voor het uitwerken van een toekomstperspectief voor Doel op te schorten voor een periode van zes maanden.

Verdere stappen in Complex Project ECA

Neem contact op

Dr. Stephan Vanfraechem 

Algemeen directeur Alfaport Voka

stephan.vanfraechem@voka.be

Tel: +32 3 206 58 70

Dr. Stephan Vanfraechem

Neem contact op

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid

sofie.coppens@voka.be

Tel: +32 3 206 58 66

Sofie Coppens

Neem contact op

Eliene Van Aken 

Adviseur mobiliteit & intermodaliteit

eliene.vanaken@voka.be

Tel: +32 3 206 58 67

Eliene Van Aken