Alle artikels

Vanaf 1/3/24: Verplicht gebruik EU-website bij opmaak T2L/T2LF in voege!

Vandaag (29 februari) heeft er een extra vergadering van de Stuurgroep Nationaal Forum plaatsgevonden waarop de Algemene Administratie van de douane en accijnzen (AAD&A) de laatste stand van zaken heeft toegelicht aan de leden (waaronder Alfaport Voka) omtrent het verplicht gebruik van de Europese website bij het uitstellen en voorleggen van bewijzen van Uniestatus (PoUS) T2L en T2LF vanaf 1 maart 2024.

De AAD&A heeft begrip voor de moeilijke situatie die deze nieuwe verplichting met zich meebrengt voor de operatoren en meldt dat voor vertrekkende zendingen waarvoor een T2L/T2LF dient opgemaakt te worden tot nader order gebruik mag gemaakt worden van de PLDA-applicatie. Operatoren die reeds toegang hebben tot de EU-portal mogen uiteraard ook de T2L/T2LF aanmaken via het EU systeem.

Voor inkomende zendingen zal de Belgische douane ook tot nader order documenten T2L en T2LF op papier blijven aanvaarden. Voor de bewijzen van Uniestatus die in bepaalde lidstaten met het EU-systeem werden aangemaakt zal door de betrokken operator bij aankomst van de goederen in een Belgische zeehaven enerzijds een PN-bericht moeten ingediend worden in het EU-systeem. Anderzijds zal ook een afdruk van dit bewijs van Uniestatus moeten voorgelegd worden op het kaaibureel om ook de vrachtlijst te kunnen afschrijven.

Ondertussen heeft de AAD&A hierover ook gecommuniceerd op hun website.

UPDATE 1/3/24

Ondertussen heeft de Commissie zonet bijkomende info rond de werking van de nieuwe systemen bezorgd. 

Deel dit artikel

Neem contact op

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Jan.VanWesemael@voka.be

Tel: +32 3 206 58 68