Alle artikels

Beleidsnota minister van financiën

Op 28 oktober publiceerde de Kamer van Volksvertegenwoordigers de Algemene beleidsnota financiën, fiscaliteit en fraudebestrijding. 

Een groot deel van de nota is gewijd aan de strijd tegen de (fiscale) fraude en de nakende fiscale hervormingen.
Verder vinden we in de nota een aantal thema’s terug die gerelateerd zijn aan belangrijke douanedossiers die door Alfaport Voka reeds van nabij worden opgevolgd zoals :

– Daadkrachtiger optreden van de douane ter bescherming van de veiligheid
– Hervorming sanctiebeleid (hervorming AWDA)
– Toepassing sanctiemaatregelen (tegen Rusland)
– 70 Mio EUR investering in extra middelen
– Rol van de douane in het “Stroomplan XXL”
– Verhoging scancapaciteit /scanning op terminal
– Hervorming douane-Unie (10 aanbevelingen rapport Wise Persons Group)
– Verhoogde strijd tegen fiscale fraude door aanwerving extra controleurs + één op één vervanging van controleambtenaren FOD Financiën
– Aanzienlijke investeringen in IT-middelen AAD&A + versterking personeel
– Optimale inzet (extra) mobiele scanners + extra aanwervingen (108 FTE’s)
– Extra mankracht voor fraude- en controlediensten  

Beleidsnota

Neem contact op

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Jan.VanWesemael@voka.be