Alle artikels

Carbon Border Adjustment Mechanism – EU verordening

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is een heffing op bepaalde goederen die vanuit derde landen in de EU worden ingevoerd en bij de productie veel energie vergen. De Raad bereikte een voorlopig akkoord over de toepassing van deze heffing en lichtte dit toe in een persbericht. Het Europees Parlement en de Raad publiceerden ondertussen in het publicatieblad van de Europese Unie van 16 mei de verordening 2023/956 tot instelling van CBAM. 

Het gaat onder meer om de volgende productcategorieën: ijzer en staal, cement, aluminium, meststoffen, waterstof en elektriciteit.

CBAM zal niet alleen een impact hebben op de ondernemingen die de betrokken producten importeren, ook de logistieke dienstverleners die tussenkomen bij het vervullen van de invoerformaliteiten zullen hun rol en hun verantwoordelijkheden in kaart moeten brengen.

Vanaf 1 oktober 2023 start een overgangsperiode die loopt tot eind 2025. Tijdens deze overgangsperiode geldt alleen een rapporteringsverplichting. De kans bestaat dat tegen het einde van de overgangsperiode er nog bijkomende producten zullen worden toegevoegd aan de lijst met producten waarop de heffing zal toegepast worden.

De betaling van de heffing zal gebeuren aan de hand van emissiecertificaten die door de betrokken importeurs zullen moeten aangekocht worden.

Alfaport Voka volgt dit dossier verder op, gelet op de mogelijke impact van deze heffing op de sector van de logistieke dienstverleners.

Neem contact op

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Jan.VanWesemael@voka.be

Tel: +32 3 206 58 68