Alle artikels

Update nationale IT-planning digitaliseringsprojecten douane

De Europese Unie heeft een aantal jaren geleden een meerjarenplan opgesteld (MASP-C) waarmee de digitale douanesystemen in de Europese Unie worden geïmplementeerd. In de periode 2023 – 2025 dienen er heel wat projecten uitgerold te worden wat heel wat druk legt op zowel de private ondernemingen als de douaneautoriteiten.

Tijdens het Voka- douanecongres van 22 november vorig jaar in Antwerpen heeft de Algemene Administratie van de douane en accijnzen haar bijgewerkte planning voorgesteld.

Het overzicht van de projecten die de AAD&A in de loop van 2023/2024 gaat implementeren met hun “go live” datum is hierna opgenomen onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie:

  • ICS 2 Release 2 (30/06/2023)
  • ICS 2 Release 3 (1/03/2024)
  • PN Air (30/06/2023)
  • TS Air (31/12/2023)
  • PN TS Maritime + Other transportmodes (1/03/2024)
  • NCTS P5 (30/06/2023)
  • AES (30/09/2023)
  • IDMS (1/10/2023)
  • CCI (1/12/2023)

Deze planning werd recent ook via de website van de AAD&A gecommuniceerd. 

Verder werkt Alfaport Voka samen met de AAD&A en alle betrokken stakeholders hard aan de uitrol van het project PN-TS dat vanaf 1 maart 2024 in de zeehavens operationeel moet zijn en het inkomend douaneproces voor de maritieme sector zal hertekenen.

Neem contact op

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Jan.VanWesemael@voka.be