Alle artikels

Eindelijk eerste stap in broodnodige hervorming van de AWDA en het douanestrafrecht gezet!

Alfaport Voka dringt al sinds de start van deze federale regering aan op een verregaande hervorming van de AWDA en het douanestrafrecht. Dat is namelijk hopeloos verouderd. Een eerste stap is nu gezet met de goedkeuring van het wetsontwerp tot wijziging van de Algemene Wet inzake douane en accijnzen (AWDA). Hiermee wordt eindelijk voorzien in de mogelijkheden tot administratieve sancties ipv louter strafrechterlijke vervolging. Alfaport Voka wil echter verder gaan.
Op 6 oktober keurde de ministerraad het wetsontwerp tot wijziging van de Algemene Wet inzake douane en accijnzen (AWDA) goed. Lees hier het betrokken wetsontwerp en de memorie van toelichting

Alfaport Voka heeft de voorbije maanden bij de Algemene Administratie van de douane en accijnzen en de minister van financiën sterk aangedrongen op de implementatie van administratieve sancties in de AWDA. Met dit wetsvoorstel wordt daar nu in voorzien. Alfaport Voka blijft echter aandringen op een verregaande hervorming van de AWDA en het douanestrafrecht, inclusief de oprichting van een multidisciplinaire werkgroep. Deze moet de ganse AWDA herschrijven samen met alle betrokken stakeholders inclusief de private sector.

Recent werd door Christian Leysen, federaal parlementslid voor Open Vld een voorstel van resolutie ingediend waarin ook aandacht wordt gevraagd voor de problematiek. Het voorstel is beschikbaar op de website van de Kamer. 

Begin 2024 zullen er in het Parlement hoorzittingen worden georganiseerd waarop Alfaport Voka ook haar standpunten zal kunnen brengen.

Deel dit artikel

Neem contact op

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Jan.VanWesemael@voka.be

Tel: +32 3 206 58 68