Alle artikels

EU Customs Reform

Op 17 mei 2023 publiceerde de Europese Commissie haar voorstel tot een hervorming van de Douane Unie. Het gaat over de grootste hervorming sedert de oprichting van de Douane Unie in 1968. De Commissie heeft zich voor deze oefening gebaseerd op de aanbevelingen die eerder werden gemaakt door de groep van wijzen (Wise Persons Group) die had opgeroepen tot een verregaande hervorming van de wetgeving met als doel het beter functioneren van de EU douane unie.

De huidige douane unie werkt op een aantal vlakken gedecentraliseerd met een gebrek aan harmonisatie en level playing field tot gevolg.

Hierna een overzicht van de kernelementen uit het voorstel:

  • Er wordt afgestapt van transactionele aangiften. De opvolging van compliance moet op termijn system-based gebeuren
  • Het concept “Trust and Check” (verder T&C) wordt geïntegreerd en zal vanaf 2032 het AEO-concept grotendeels vervangen. Een onderneming die voldoet aan de criteria om als T&C erkend te worden zal van verregaande voordelen en vereenvoudigingen kunnen genieten zoals het zelf berekenen en afdragen van douanerechten en het zelf vrijgeven van goederen.
  • Met de creatie van een EU Customs Data hub wil de Commissie alle gegevens met betrekking tot alle douaneaangiften en notificaties via een centraal platform ter beschikking stellen van de nationale autoriteiten met het oog op een afdoende risicoanalyse. Via een dergelijk platform kan de data hergebruikt worden door de betrokken partijen.
  • Wat betreft de toepassing van douanesancties voorziet het voorstel een minimumlijst van overtredingen die niet strafrechtelijk dienen vervolgd te worden.
  • Er wordt eveneens een Europees Douaneagentschap opgericht met als taak om tot een uniforme risicoanalyse te komen en regels en procedures in alle lidstaten van de Unie te uniformiseren.
  • In het kader van E-commerce zullen de online platformen als importeur worden beschouwd waardoor ze ook verantwoordelijk zullen gehouden worden voor het volden van de douaneschuld.
  • Verder wil de Commissie de termijn waarbinnen goederen onder tijdelijke opslag kunnen worden opgeslagen beperken tot 3 of 6 dagen. Momenteel bedraagt deze termijn 90 dagen.

 

Tijdens het AEO-event dat door de AAD&A op 20 juni werd georganiseerd werd over dit voorstel met de Commissie gedebatteerd. Alfaport Voka heeft aan deze gesprekken deelgenomen en volgt uiteraard deze ontwikkelingen verder op.

Meer informatie over deze hervorming is ter beschikking op de website van de Commissie.

 

 

Neem contact op

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Jan.VanWesemael@voka.be

Tel: +32 3 206 58 68