Alle artikels

EUDR – European Deforestation-free Regulation

Op 9 juni 2023 werd verordening 2023/1115 gepubliceerd. Met deze verordening wil de Europese Unie de ontbossing tegengaan met als doel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In de bijlage 1 van de verordening worden de producten opgesomd die bijdragen aan ontbossing zoals hout, rundsvlees, cacao, koffie, palmolie, rubber, soja en afgeleide producten hiervan.

Bedrijven die handel drijven in deze producten zullen moeten bewijzen dat deze producten op een duurzame manier werden geproduceerd en dus geen bijdrage hebben geleverd aan ontbossing. De betrokken ondernemingen zullen binnen de leveringsketen risico’s moeten definiëren via een due diligence onderzoek en de betrokken goederen zullen alleen nog op de markt worden toegelaten mits het voorleggen van een zorgvuldigheidsverklaring.

Deze nieuwe regels treden voor grote bedrijven in werking op 30 december 2024. Voor eenmanszaken en KMO’s gaan de regels in op 30 juni 2025. In België is de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu bevoegd voor de naleving van deze wetgeving. Gelet op het feit dat ook toezicht dient gehouden worden op de in-en uitvoer van deze producten zal ook de douane moeten toezien op de naleving van deze regelgeving.

Meer informatie over dit onderwerp is terug te vinden op de website van de EU (DG Environment)  en de FOD Volksgezondheid en leefmilieu.

Deel dit artikel

Neem contact op

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Jan.VanWesemael@voka.be

Tel: +32 3 206 58 68