Alle artikels

Europa herziet opnieuw IT-werkprogramma en MASP-planning

De Commissie heeft op 15 december 2023 het uitvoeringsbesluit aangenomen betreffende het nieuwe IT- werkprogramma van het douanewetboek van de Unie (DWU). Dit vervangt het werkprogramma dat sinds 2019 van kracht is. Deze bijsturing komt er op verzoek van de lidstaten en de economische operatoren om meer tijd te voorzien om de IT- projecten te implementeren die op het vlak van douane door Europa worden opgelegd om te worden uitgerold tegen 2025. Met deze aangepaste planning wordt aan de lidstaten meer flexibiliteit geboden om de verschillende IT-projecten te implementeren.

Deze aanpassing zal ook een impact hebben op de timing van het project “PN/TS” waar Alfaport Voka via The Way Forward zeer nauw betrokken is bij de implementatie voor wat betreft de maritieme goederenstromen. Het is nu wachten op de officiële publicatie van het uitvoeringsbesluit in het publicatieblad van de Europese Unie. Ondertussen heeft de Belgische douaneadministratie op 21/12/2023 de aangepaste versie van de nationale IT-planning op haar website gepubliceerd. 

Meer informatie over het IT-werkprogramma is beschikbaar op de website van de Commissie (TAXUD).

Deel dit artikel

Neem contact op

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Jan.VanWesemael@voka.be

Tel: +32 3 206 58 68