Alle artikels

Herziening Algemene Wet Douane en Accijnzen

De voorbije zomermaanden praatten Alfaport Voka en de administratie douane verder over een voorstel tot aanpassing van de algemene wet douane en accijnzen.  

Een nieuw wetsartikel in de douanewet voorziet onder bepaalde voorwaarden de toepassing van administratieve sancties en een mogelijkheid tot kwijtschelding van boetes.  

Met het huidige voorstel wordt een voorzichtige stap in de goede richting gezet. Voor Alfaport Voka is het werk echter nog niet af.   

Alfaport Voka blijft er bij de beleidsmakers verder op aandringen om de komende jaren werk te maken van de eerder beloofde verregaande hervorming van het douanestrafrecht. Alfaport Voka meent dat dit best kan gebeuren door middel van de oprichting van een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers uit logistiek, industrie, de FOD Financiën, FOD Justitie, advocatuur en de academische wereld.

Neem contact op

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Jan.VanWesemael@voka.be

Tel: +32 3 206 58 68