Alle artikels

Uitrol samenwerkingsovereenkomsten douane

Alfaport Voka coördineert een werkgroep die zich samen met de AAD&A buigt over de uitrol van de samenwerkingsovereenkomsten die eerder met Alfaport Voka, ASV/NAVES en Forward Belgium werden afgesloten.

Doelstelling is om in eerste instantie het niveau van compliance bij de leden zelf scherper te stellen. Daarom wordt momenteel nagedacht over de implementatie van een controlepiramide waarbij interne controle door de operatoren centraal staat. Dit traject biedt ook mogelijkheden om verbetertrajecten te integreren. Verder wordt ook nagedacht over het uitwisselen van informatie tussen overheid en private sector en dient er voor een aantal thematische dossiers een beter rechtskader gecreëerd te worden.

Deze werkgroep komt maandelijks samen. 

Neem contact op

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Jan.VanWesemael@voka.be

Tel: +32 477 62 36 85