Alle artikels

Commissie bevestigt uitstel implementatie bepaalde douane IT-systemen

De implementatie van de MASP- IT projecten is volop in uitvoering en vormt een enorme uitdaging voor zowel de economische operatoren als voor de douane om binnen de vooropgestelde timing deze projecten te realiseren. Eind 2022 publiceerde de Algemene Administratie van de douane en accijnzen de Belgische planning. Ondertussen werd de implementatie van NCTS fase 5 verder uitgesteld naar 29/11/2023. Een update van de nationale planning werd begin maart op de website van de AAD&A gepubliceerd

Op 3 februari publiceerde de Commissie een aantal uitvoeringsbesluiten waarmee het uitstel dat door de lidstaten voor een aantal projecten werd gevraagd op niveau van de EU werd bekrachtigd.

Hierna de link naar de betrokken uitvoeringsbesluiten 2023/234, 2023/235, 2023/236 en 2023/237:

EUR-Lex – 32023D0234 – NL – EUR-Lex (europa.eu)
EUR-Lex – 32023D0235 – NL – EUR-Lex (europa.eu)
EUR-Lex – 32023D0236 – NL – EUR-Lex (europa.eu)
EUR-Lex – 32023D0237 – NL – EUR-Lex (europa.eu)

Vooral het project “PN-TS” is voor de maritieme sector zeer uitdagend en ambitieus. Op 1 maart 2024 wordt een belangrijk douanesystem, de zogenaamde “goederencomptabiliteit” vervangen door een nieuw systeem “PN-TS”.

Alfaport Voka ondersteunt en coördineert de uitrol van dit project via de diverse werkgroepen die in de schoot van “The Way Forward” werden opgericht.

Neem contact op

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Jan.VanWesemael@voka.be

Tel: +32 3 206 58 68