Alle artikels

Wet algemene regeling accijnzen en EMCS fase 4

Op 13 februari 2023 treedt fase 4 van EMCS (Excise Movement Conytrol System) in werking. EMCS werd in 2010 geïnstalleerd om het vervoer van accijnsgoederen onder schorsing van accijnzen te automatiseren en mogelijke fraude met deze goederen zoveel mogelijk te beperken. Met de realisatie van fase 4 wordt het vanaf februari 2023 onder meer ook mogelijk om binnen de EU goederen waarop reeds accijns werd voldaan onder de toepassing van EMCS te vervoeren.
De AAD&A heeft hierover op 24 oktober een digitale infosessie georganiseerd waarvan de presentatie beschikbaar is op de website van het Nationaal Forum.
Deze mogelijkheid werd ook opgenomen in de wet van 16 oktober waarmee de wet betreffende de algemene regeling inzake accijnzen wordt gewijzigd. Deze wetgeving is beschikbaar op de website

Neem contact op

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Jan.VanWesemael@voka.be