Alle artikels

Private havengemeenschap doet nieuw voorstel voor opslag Li-Ion batterijen

Na een uitvoerig overleg met de diverse betrokken diensten en bedrijven heeft Alfaport Voka op 17/04/2024 een gezamenlijk voorstel gepresenteerd als alternatief voor de voorgestelde oppervlaktebeperking van 300m².

Na een overleg met de brandweerzone Antwerpen, de havenkapiteinsdienst en enkele betrokken bedrijven op 2/02/2024, maakte Alfaport Voka op 17/04/2024 een door de bedrijven en ABAS en KVBG gedragen voorstel over aan deze diensten als alternatief op de voorgestelde oppervlaktebeperking tot 300m². Gezien de stijgende verwachte volumes van afgedankte batterijen voor recyclage en het risicoprofiel van deze batterijen, is deze voorwaarde technisch en financieel moeilijk haalbaar. De private havengemeenschap stelt nu voor om batterijen in te delen op basis van de ADR wetgeving en risicoprofiel en de actieve en passieve brandbestrijding hierop af te stemmen. Dit voorstel zal de komende weken verder besproken en verfijnd worden met de betrokken overheidsdiensten.

Deel dit artikel

Andere gerelateerde artikels hierover

Neem contact op

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid

sofie.coppens@voka.be

Tel: +32 3 206 58 66

Sofie Coppens