Alle artikels

Rapportage diffuse stofemissies

Bedrijven rapporteren hun niet-geleide stofemissies in het Integraal Milieujaarverslag sinds deze voorwaarde van kracht werd in Vlarem II artikel 4.1.8.1.

Deze rapportage in het IMJV staat uiteraard niet ter discussie maar in de haven werd er opgemerkt dat deze gerapporteerde cijfers niet correct gebruikt worden in jaarrapporten van de VMM. Deze niet-geleide emissies zijn bepaald volgens een theoretisch rekenmodel opgesteld door VITO in 2011 met enkele grote onzekerheden en randvoorwaarden. Daarom heeft Alfaport Voka bij de VMM aangedrongen om deze gerapporteerde cijfers niet te gebruiken in gemodelleerde luchtkwaliteitskaarten omwille van de grote onzekerheden van de berekeningstool en het niet in rekening brengen van mitigerende maatregelen. De VMM heeft nu gemeld dat de diffuse bronnen niet meer zullen gemodelleerd worden in afwachting van betere mogelijkheden in dit domein. VMM bekijkt de komende periode de mogelijkheden om deze bronnen beter te karakteriseren zodat ze in de toekomst op een meer realistische manier in hun modellen verwerkt kunnen worden. Inzichten hierrond zullen met de betrokken stakeholders gecommuniceerd worden, het blijft dus de bedoeling om deze bronnen op lange termijn op een haalbare, correctere manier voor te stellen in hun modelkaarten.

Neem contact op

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid

sofie.coppens@voka.be

Tel: +32 476 94 15 41

Sofie Coppens