Milieu-infosessie ABAS-KVBG

Alfaport Voka organiseert op 27 februari 2024 de gekende milieu-informatiesessie voor de leden van ABAS-KVBG bij Log!Ville.

Inspraak brandpreventierichtlijn Li-Ion batterijen

Op 2 februari 2024 organiseert Alfaport Voka een overleg met enkele bedrijven en de brandweerzone Antwerpen om onze opmerkingen op de voorgestelde oppervlaktebeperking 300m duidelijk te kaderen en een alternatief uit te werken.

Positie werkgroep walstroom

Alfaport Voka riep de werkgroep Walstroom bijeen om de stand van zaken rond Walstroom te bespreken. Het standpunt van de havengemeenschap blijft ongewijzigd.

Stikstof dreigt rem op economie te worden

Op 2 oktober 2023 uitte de Raad van State scherpe kritiek op het stikstofdecreet, waardoor een totale vergunningstop dreigt voor grotere projecten. Alfaport Voka dringt aan op een oplossing.

Walstroominfrastructuur

Walstyroom

In het dossier van de walstroominfrastructuur in zeehavens heeft de Vlaamse regering een besluit genomen tot toekenning van een beperkte subsidie.