Alle artikels

Douaneprocessen in ontwikkeling voor het IRP

De invoering van PN/TS maakt ook de update van een aantal douaneprocessen noodzakelijk. De huidige processen zijn immers niet toepasbaar in het nieuwe aangifteproces of verwijzen naar ICT-systemen die niet langer zullen bestaan.

Alfaport Voka voert constructieve gesprekken met de douane over deze processen.

Er loop al enige tijd een discussie rond de PN/TS procedure voor de bulkbedrijven. Daarin werd enige vooruitgang gemaakt. Recent werd door de douane een proces voorgesteld dat nu door de sector wordt geanalyseerd. We proberen overeenstemming te bereiken in de sector over dit voorstel en bekijken vervolgens hoe het Inbound Release Platform dit proces kan ondersteunen voor de betrokken bedrijven.

Voor het overvoerproces in het kader van transshipment heeft Alfaport Voka een voorstel van operationele procedure aan de douane voorgelegd, na overleg met de douane. Er zal ook een template voor de overeenkomst tussen de verschillende RTO-vergunninghouders worden opgesteld. Dit voorstel wordt verder besproken met de douane, die alvast heeft bevestigd dat er voor het toepassen van deze procedure geen AEO-vergunning nodig is. Het Inbound Release Platform zal in lijn met deze procedure de Transfer- en REN-berichten namens de scheepsagent en terminal versturen naar de douane.

Tot slot werden ook voorbeeldrapporten voor het RTO-voorraadbeheer aan de douane bezorgd voor validatie. Die rapporten komen tegemoet aan de door de douane gestelde eisen inzake RTO-voorraadbeheer zoals ze recent aan de terminals werden overgemaakt. We gaan er dan ook vanuit dat de RTO-rapporten van het IRP op korte termijn formeel als erkende voorraadrapporten zullen worden erkend.

Deel dit artikel

Andere gerelateerde artikels hierover

Neem contact op

Eric Verlinden 

Projectmanager The Way Forward

eric.verlinden@voka.be

Tel: +32 3 206 58 69

Eric Verlinden Alfaport Voka