Alle artikels

Roll-out plan Inbound Release Platform

In overleg met de douanediensten werd een roll-out plan opgesteld voor PN/TS en het Inbound Release Platform. Dit gemeenschappelijke plan voorziet in duidelijke tijdslijnen voor de ontwikkeling en het grondig testen.

Door de douane zullen nog specifieke componenten worden afgewerkt van meerdere nieuwe systemen en zal ook voorzien worden in de 6 aanpassingen die door het IRP-team werden gevraagd om de nodige vrijgave- en controledata vanuit de douanesystemen naar het IRP te laten stromen.

Zo wordt een verdere stap gezet in de geleidelijke implementatie van verschillende nieuwe douanesystemen in het MASP, zonder te raken aan de huidige functionaliteit, bv. voor het douanelicht in Certified Pick-Up (CPu).

Concreet zullen PN/TS en IRP worden uitgerold vanaf juni voor alle bedrijven die geen gebruik maken van CPU. Dat zijn alle scheepsagenten en terminals in Zeebrugge en Gent. In Antwerpen gaat het om alle bedrijven die in juni nog geen gebruik zullen maken van CPu, volgens de specifieke roll-out planning die met de betrokken bedrijven wordt besproken.
Deze bedrijven zullen op dat moment nog niet kunnen beschikken over het vrijgavebericht (CSR). Die functionaliteit volgt in november.

Vanaf oktober volgt dan de roll-out van de CPu-bedrijven in Antwerpen, het gros van de containervolumes, met inbegrip van het douanevrijgavebericht en integratie met CPu.

Tot slot zal in november ook voor de niet-CPU groep de vrijgavefunctionaliteit worden opgeleverd.

Voor beide roll-out blokken zal voor de IRP-klanten een concrete planning worden opgesteld, waarbij eerst de terminals het IRP implementeren en vervolgens de scheepsagenten geleidelijk worden toegevoegd. Zo zorgen we ervoor dat het IRP-team aan elke opstartende klant de nodige tijd kan besteden om efficiënt en kwaliteitsvol op te starten met het Inbound Release Platform.

Volgens de met de douane overeengekomen planning kunnen simultaan de andere systemen in het MASP uitgerold kunnen worden. Er worden bijvoorbeeld oplossingen voorzien om in PLDA en IDMS in de overgangsperiode zowel de ‘oude’ vrachtlijsten in de PLDA-goederenstroom als de ‘nieuwe’ in PN/TS af te schrijven. Hierdoor kunnen aan gevers van vervolgaangiften binnen de vooropgestelde implementation window overschakelen op de nieuwe aangiftesystemen, onafhankelijk van de scheepsagenten en terminals die gelijktijdig en geleidelijk het nieuwe PN/TS implementeren. Een zogenaamde big bang implementatie kan daardoor vermeden worden.

Deel dit artikel

Andere gerelateerde artikels hierover

Neem contact op

Eric Verlinden 

Projectmanager The Way Forward

eric.verlinden@voka.be

Tel: +32 3 206 58 69

Eric Verlinden Alfaport Voka