Alle artikels

Toelichting en uitnodiging infosessies (2 en 29) juni omtrent het Inbound Release Platform

Dankzij de actieve medewerking van tal van bedrijven en de douane binnen “The Way Forward” kent het ontwikkelingstraject van het Inbound Release Platform snelle vorderingen. Om dit toe te lichten nodigen Alfaport Voka en de beroepsverenigingen alle leden uit op infosessies.

Het Inbound Release Platform

Het platform zal rederijen en terminals in alle Vlaamse havens in staat stellen om op een efficiënte manier aan hun verplichtingen inzake PN/TS te voldoen. Het platform zal in combinatie met enkele andere applicaties bovendien een meerwaarde creëren voor alle stakeholders door verhoogde transparantie in het inkomend proces, het faciliteren van RTO voorraadadministratie en de mogelijkheid tot voorinschrijven op PN/TS data door aangevers van vervolgaangiften. Naast de ontwikkeling van het PN/TS platform zijn daarom ook updates en uitbreidingen voorzien van applicaties zoals CCRM, Import Consignment API, e-balie import en CPU. Gelet op de strakke planning worden twee releases van het platform voorzien, een voor 1 maart 2024 en een tweede later in 2024.

In totaal werden de afgelopen 3 maanden 25 workshops georganiseerd waarin havenbedrijven en de douane samen nieuwe processen hebben uitgetekend waarmee ze niet alleen op een zo efficiënt mogelijke manier kunnen voldoen aan de nieuwe verplichtingen, maar ook de meerwaarde van een collectieve aanpak wordt gemaximaliseerd. Alfaport Voka en de beroepsverenigingen houden eraan alle deelnemers aan deze workshops nogmaals van harte te bedanken voor hun tijd, expertise en constructieve inbreng.

Business requirements

Vanuit de workshops werden ook de business requirements voor het platform op hoofdlijnen beschreven. Deze requirements werden op 20 april in een vergadering van de Ronde Tafel van The Way Forward gevalideerd (foto).

 

 

Nog niet alle processen zijn eenduidig vastgelegd. Voor enkele belangrijke subprocessen zoals overvoer tussen de terminals is in de loop van de maand mei bijkomend overleg gepland tussen bedrijven en douane om tot werkbare oplossingen te komen.

Er is nog veel werk voor de boeg, maar de samenwerking met de verschillende partijen loopt erg goed en er is een duidelijk plan van aanpak. We werken verder aan de functionele en technische uitwerking van het platform, aan de financiering en het business model, aan een governance structuur en aan de noodzakelijke transfer van data vanuit de douanesystemen naar het platform.

In de Stuurgroep van The Way Forward op 3 mei werd de positie van de havengemeenschap formeel bepaald. Vervolgens is op 16 mei ook een Raad van Bestuur van NxtPort voorzien. Het is de bedoeling om zo tegen eind mei de financiering en voorwaarden voor het project vast te leggen, zodat de werkelijke ontwikkeling van het platform kort daarna kan starten.

Infosessie

Voor alle leden van de beroepsverenigingen organiseert Alfaport Voka een infosessie rond het platform. De eerste  infosessie zal doorgaan op 2 juni in het auditorium, Markgravestraat 12, 2000 Antwerpen. Wegens een grote interesse is de capaciteit van het auditorium bereikt en werd daarom een tweede sessie op 29 juni. Klik hier voor programma en gratis aanmelding.

In een volgende fase zal Alfaport Voka communiceren betreffende de business requirements.

Historiek

“The Way Forward” vloeit voort uit het Digitaal pact dat in december 2021 is gesloten tussen de private havengemeenschap en het Havenbedrijf over de verdere samenwerking rond de digitalisering in de Antwerpse Haven. Hier kan u het Digitaal Pact nalezen.

“Digitalisering van ketenprocessen is belangrijk om te komen tot bijkomende transparantie en efficiëntieverhoging in de logistieke ketens. Grenscontrole en -aangifteprocessen in de havens maken daar een belangrijk deel van uit en digitalisering van deze processen is dus prioritair. De complexiteit en flexibiliteit die gebruikelijk is bij de afwikkeling van de inkomende goederenstromen in de havens, in combinatie met de veelheid aan betrokken stakeholders maakt dit evenwel niet eenvoudig. Daarom is het Inbound Release Platform een belangrijke eerste stap in dit digitaliseringsproces. Het is tevens een opportuniteit om in de nabije toekomst verder te bouwen aan digitale en efficiënte supply chains.” Eric Verlinden, Projectmanager “The Way Forward”.

Neem contact op

Eric Verlinden

Projectmanager “The Way Forward”

eric.verlinden@voka.be

Tel: +32 3 206 58 69

Eric Verlinden Alfaport Voka