Alle artikels

EU Customs Reform: kansen maar ook bedreigingen

Alfaport Voka heeft, samen met overige vertegenwoordigers van de private sector in België, een nota opgesteld waarin aandacht wordt gevraagd voor de impact van EU Customs Reform op de logistieke en industriële activiteiten.

De vertegenwoordigers van de private sector in België hebben in het kader van de lopende besprekingen in de Raad over de EU Customs Reform een nota opgesteld en gericht aan de Belgische douaneadministratie. Hierin vragen ze aandacht voor de impact van een aantal nieuwe concepten op de logistieke en industriële activiteiten.

Alfaport Voka was betrokken bij de redactie van de nota en vraagt bijzondere aandacht voor een aantal gevaren die dreigen bij de verregaande hervorming van de douane-unie. Zo is het voor logistieke dienstverleners momenteel nog niet duidelijk onder welke voorwaarden bijvoorbeeld douanevertegenwoordigers en hun opdrachtgevers zullen kunnen genieten van de voordelen die vastzitten aan het nieuwe concept van “Trust & Check”. Met betrekking tot tijdelijke opslag is Alfaport Voka vragende partij om de termijn van 90 dagen ook in de toekomst te behouden. Verder waarschuwt de koepel van de Antwerpse private haven community voor de gevolgen van het voorstel van de Commissie dat bepaalt dat voor T&C erkende operatoren de plaats van invoer de lidstaat is waar de importeur is gevestigd.  De kans is reëel dat een aantal bedrijven de afhandeling van douaneformaliteiten in één lidstaat (lidstaat van vestiging) zullen centraliseren. Op zich is dit geen probleem gelet op de mogelijkheden dat het concept van Centralised Clearance biedt. De kans bestaat echter dat ook de fysieke goederenstromen worden verplaatst naar de lidstaat van vestiging hetgeen zowel een economische als een budgettaire impact heeft op de activiteiten van de zee- en luchthavens en de begroting van de overheid. Gelet op het feit dat België fungeert als een transitland is dit een aandachtspunt voor zowel de Belgische overheid als voor de economische operatoren.

Deel dit artikel

Andere gerelateerde artikels hierover

EU Customs Reform

In mei 2023 lanceerde de Europese Commissie haar voorstel om de douane-Unie te hervormen. Ondertussen vinden er inhoudelijke gesprekken plaats tussen de lidstaten (douane administraties)

Lees verder »

EU Customs Reform

Op 17 mei 2023 publiceerde de Europese Commissie haar voorstel tot een hervorming van de Douane Unie. Het gaat over de grootste hervorming sedert de

Lees verder »

Neem contact op

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Jan.VanWesemael@voka.be

Tel: +32 3 206 58 68