Alle artikels

Eindelijk een stikstofdecreet!

Met de goedkeuring van het voorstel Stikstofdecreet op 24 januari 2024 door het Vlaams Parlement, gebaseerd op het kader dat de Vlaamse Regering op 10 maart 2023 goedkeurde, is een ontzettend belangrijke horde genomen in de aanpak van het stikstofprobleem in Vlaanderen. Dankzij dit decreet worden maatregelen genomen om stikstof te reduceren, wordt een flankerend beleid uitgerold én zal de natuur actief hersteld worden. Daarnaast hebben alle economische actoren – van haven, industrie, bouw- en landbouwbedrijven – weer zicht op een voorspelbaar vergunningenkader. De stikstofreductie in alle sectoren kan nu op een gestructureerde wijze worden verdergezet. In het goedgekeurde decreet blijft het cruciale onderscheid tussen NOx en ammoniakemissies overeind.

Het decreet is op 22 februari 2024 gepubliceerd in het Belgische Staatsblad en is van kracht vanaf 23 februari 2024.

Alfaport Voka organiseerde op 24 januari 2024 een overleg met Deltalinqs, de collega’s in de haven van Rotterdam. Het doel van dit overleg is om informatie uit te wisselen met betrekking tot de stikstofproblematiek en -aanpak ter zake.

Een praktische FAQ met antwoorden wat dit betekent voor ondernemingen en vergunningsaanvragen, kan je hier nalezen: Stikstofdecreet: wat je moet weten als bedrijf | Voka

Dit thema wordt ook toegelicht tijdens ABAS-KVBG milieu-infosessie op 27/02/2024 met specifieke aandacht naar de impact voor projecten in de haven van Antwerpen.

Deel dit artikel

Andere gerelateerde artikels hierover

Stikstofkader

Stikstof

De Vlaamse regering hoopte om het onderhandelde stikstofakkoord deze week te verankeren in een goedgekeurd stikstofdecreet in het Vlaamse Parlement. De oppositie vraagt echter een

Lees verder »

Neem contact op

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid

sofie.coppens@voka.be

Tel: +32 3 206 58 66

Sofie Coppens