Alle artikels

Stikstofdecreet – opstart onderzoek “extern salderen”

De Vlaamse Regering is gestart met een onderzoek naar de voorwaarden voor extern salderen in het kader van het Stikstofdecreet. Momenteel loopt er een inspraakperiode waarbij Alfaport Voka samen met Voka een inspraakreactie voorbereidt.

De Vlaamse Regering is het onderzoek opgestart onder welke voorwaarden extern salderen mogelijk is in het kader van het Stikstofdecreet. Dit instrument laat toe dat een bedrijf de uitstootrechten kan overnemen van een ander bedrijf die een activiteit stopt. Dat kan vanaf januari 2025, op voorwaarde van een gunstige passende beoordeling en een milieuonderzoek dat aantoont dat het de vooropgestelde reductiedoelstelling niet in het gedrang brengt

Momenteel is er een kennisgevingsnota gepubliceerd voor dit milieuonderzoek en loopt er een inspraakperiode van 5 april 2024 tot en met 3 juni 2024.  Alfaport Voka bereidt momenteel samen met Voka een inspraakreactie voor en geeft aan dat de mogelijkheden tot extern salderen voor grote mobiliteitsprojecten onvoldoende zijn meegenomen. Meer info kan je hier vinden.

Op 16 april 2024 organiseerde het Departement Omgeving samen met het Agentschap voor Natuur en Bos ook een infomoment over stikstof en de vergunningverlening voor milieuprofessionals.

Deze sessie kan hier herbekeken worden.

Deel dit artikel

Andere gerelateerde artikels hierover

Stikstofkader

Stikstof

De Vlaamse regering hoopte om het onderhandelde stikstofakkoord deze week te verankeren in een goedgekeurd stikstofdecreet in het Vlaamse Parlement. De oppositie vraagt echter een

Lees verder »

Neem contact op

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid

sofie.coppens@voka.be

Tel: +32 3 206 58 66

Sofie Coppens