Alle artikels

Waterkwaliteit dreigt het nieuwe stikstof te worden

Voor de haven van Antwerpen is water van cruciaal belang. De volgende Vlaamse regering moet absolute prioriteit geven aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Op het 8e Milieuforum op 9 november 2023 van de Vlaamse Ondernemers, een samenwerkingsverband tussen Voka en 20 economische sectororganisaties waaronder Alfaport Voka, was waterbeleid een centraal thema. De Vlaamse Ondernemers, roepen de volgende Vlaamse regering op om op milieuvlak absolute prioriteit te geven aan de verbetering van de waterkwaliteit. Die volgende Vlaamse regering moet een programmatische aanpak voor de verbetering van de waterkwaliteit uitwerken en invoeren. Indien dat niet gebeurt, dreigt opnieuw een vergunningenstop in Vlaanderen.

De kwaliteit van onze Vlaamse waterlopen is onvoldoende. Europa legt de lidstaten op om, ten laatste in 2027, tot een goede toestand van de waterlopen te komen. Daarbij verbiedt rechtspraak van het Europese Hof van Justitie een verdere verslechtering van de kwaliteit van de waterlopen. Vandaag haalt slechts 1 Vlaamse waterloop de norm. In de huidige stand van het beleid is het zo goed als zeker dat Vlaanderen in 2027 niet aan de Europese normen zal kunnen voldoen.

Om een vergunningenstop te vermijden is er dus nood aan een programmatische aanpak van de waterkwaliteit. Die programmatische aanpak moet uitgewerkt en bindend worden. Door de integrale aanpak, het opstellen van reductiedoelen per stof, zal elke stakeholder zijn steentje bijdragen. Tegelijkertijd moet Vlaanderen bij de Europese Unie aandringen op een beter, gedifferentieerder kader omtrent oppervlaktewaterkwaliteit.

De voorstellen van de Vlaamse Ondernemers rond milieu en omgeving zijn hier raadpleegbaar.

Deel dit artikel

Andere gerelateerde artikels hierover

Neem contact op

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid

sofie.coppens@voka.be

Tel: +32 3 206 58 66

Sofie Coppens